Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cena za transfer technológií na Slovensku 2023 upozorní na najlepšie inovácie a inovátorov

VEDA NA DOSAH

Centrum transferu technológií CVTI SR prijíma nominácie od vedeckovýskumných inštitúcií do 31. augusta 2023.

Centrum za transfer technológií CVTI SR prijíma nominácie od vedeckovýskumných inštitúcií do 31. augusta. Zdroj: CVTI SR

Cena za transfer technológií na Slovensku upriamuje pozornosť na tie najlepšie inovácie a inovátorov, inovátorky a aktivity v oblasti ochrany duševného vlastníctva a jeho prenosu do praxe. Tých najlepších hľadá Centrum vedecko-technických informácií (CVTI SR) prostredníctvom Centra transferu technológií CVTI SR (CTT CVTI SR) aj tento rok.

Nominácie od vedeckovýskumných inštitúcií prijímajú až do 31. augusta 2023. Víťazov v jednotlivých kategóriách vyhlásia na konferencii COINTT 2023, ktorá sa uskutoční v októbri v Bratislave.

Pretaviť výsledky vedy a výskumu do praxe a zhodnotiť duševné vlastníctvo, ktoré vzniklo v slovenských vedeckovýskumných inštitúciách, má byť cieľom každej z nich. Práve inovácie a nové technické riešenia, ktoré sú výsledkami vedeckovýskumného bádania v akademických inštitúciách, tradične oceňuje súťaž Cena za transfer technológií na Slovensku.

„Súťaž upriamuje pozornosť na prácu slovenských vedeckovýskumných pracovníkov pôsobiacich v našich inštitúciách. Aj na Slovensku vytvárajú vedci a výskumníci duševné vlastníctvo, ktoré si zaslúži byť nielen chránené, ale aj ocenené. Preto cielime práve na prácu, ktorá vzniká na slovenských vysokých školách, v Slovenskej akadémii vied a rezortných výskumných ústavoch. Zasadzujeme sa o to, aby výsledky ich práce boli nielen legislatívne chránené, ale následne aj komercializované,“ priblížil Miroslav Kubiš, vedúci Odboru transferu technológií CVTI SR.

Príkladom úspešnej ochrany a komercializácie duševného vlastníctva je najnovšie aj vývoj novej technológie, ktorá môže prispieť k úspešnosti asistovanej reprodukcie metódou IVF. Do jej vývoja bola zapojená Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Univerzita Komenského v Bratislave, Masarykova univerzita v Brne aj partner z komerčnej sféry. MikroRNA test úspešnosti IVF procesu a diagnostiky kvalitného embrya pre IVF je zároveň laureátom súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2021 v kategórii INOVÁCIA.

Zástupcovia slovenských vedeckovýskumných inštitúcií môžu nominácie do súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku 2023 zasielať prostredníctvom formulára na stránke Národného portálu pre transfer technológií (NPTT) v sekcii Cena za transfer technológií na Slovensku. Zasielať ich môžu aj na e-mailovú adresu sutaztt@cvtisr.sk, prípadne ich nahlásiť priamo v centre transferu technológií na danej vedeckovýskumnej inštitúcii, z ktorej nominácia pochádza, do 31. augusta 2023.

„Do súťaže môžu posielať nominácie aj centrá pre transfer technológií, prípadne obdobné pracoviská v rámci inštitúcie zodpovedné za ochranu a prenos duševného vlastníctva do praxe, jednotlivci z radov výskumných pracovníkov verejných výskumných inštitúcií a tiež samotné CTT CVTI SR,“ spresnil Miroslav Kubiš.

Súťažiť budú v troch kategóriách

Súťaží sa v troch kategóriách. Kategória INOVÁCIA mapuje unikátne výsledky výskumu vedeckej komunity z verejných vedeckovýskumných inštitúcií, ktoré sú využiteľné v praxi a prešli alebo prechádzajú procesom ochrany duševného vlastníctva a jeho komercializácie. Pôvodcovia alebo pôvodcovské kolektívy s príkladným prístupom k procesu transferu technológií budú súťažiť v kategórii INOVÁTOR/INOVÁTORKA. Kategória POČIN V OBLASTI TRANSFERU TECHNOLÓGIÍ do tretice upriami pozornosť na aktivity, ktoré mali mimoriadny vplyv na oblasť transferu technológií na Slovensku.

Podrobnejšie informácie o jednotlivých kategóriách a podmienkach súťaže sú dostupné na stránke Národného portálu pre transfer technológií.

V predchádzajúcom ročníku bola ako najlepšia inovácia ocenená technológia Nanoformulácia zlata pre terapiu zápalových a degeneratívnych ochorení kostí, kĺbov a chrupaviek, ktorej majiteľom je Univerzita Komenského v Bratislave a Výskumný ústav veterinárneho lekárstva v Brne. Najlepším inovátorom/inovátorkou sa stal Kolektív pôvodcov Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i., a Centra pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i., (CEMEA) za výskum pokročilých kompozitných materiálov. V kategórii počin v oblasti transferu technológií si víťazstvo odnieslo Medové laboratórium Slovenskej akadémie vied, Ústav molekulárnej biológie SAV, v. v. i.

Aktivity sú realizované v rámci implementácie národného projektu Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku II – NITT SK II/Investícia do vašej budúcnosti. Projekt je podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Zdroj: TS CVTI SR
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky