Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Začína sa konferencia o transfere technológií a inováciách COINTT 2022

VEDA NA DOSAH

Cieľom podujatia je odkryť potenciál akademických pracovísk a zintenzívniť ich spoluprácu s priemyslom.

COINTT 2022 prepojí podnikateľov s akademikmi. Zdroj: Cointt.sk

COINTT 2022 prepojí podnikateľov s akademikmi. Zdroj: Cointt.sk

Už o malú chvíľu sa v konferenčných priestoroch bratislavského hotela Saffron začne tretí ročník konferencie o transfere technológií a inováciách COINTT 2022. Podujatie Centra vedecko-technických informácií SR, ktoré potrvá do zajtrajšieho popoludnia, slávnostne otvorí nový minister školstva Ján Horecký.

COINTT 2022 sa pokúsi naplno odkryť potenciál akademických pracovísk s cieľom zintenzívnenia ich spolupráce s priemyslom. Program konferencie sa odohrá tradične na troch pódiách – Cooperation, Innovation a Technology Transfer.

Shiva Loccisano, Kevin Cullen a Matej Búřil

Prvý konferenčný deň otvorí prednáška jedného z keynote spíkrov aktuálneho ročníka podujatia Shivu Loccisana z Bolonskej univerzity v Taliansku o stransparentňovaní univerzít pre súkromnú sféru v zahraničí a na Slovensku.

Loccisano účastníkom predostrie, v čom tkvie tajomstvo úspechu bohatšej spolupráce talianskych a západoeurópskych univerzít s priemyslom. O slovenský kontext jeho prezentáciu doplní Lucia Rybanská, riaditeľka Know-how Centra Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na druhý deň podujatia odznejú dve keynote prezentácie, prvá na tému Easy Access o tom, ako tento nástroj na akceleráciu procesu transferu vyvinutej technológie do priemyslu funguje v zahraničí, ako s ním pracujú zahraničné univerzity a ako pomáha transparentnosti akademického sektora.

Tieto a ďalšie otázky zodpovie vo svojej prezentácii jeden z najväčších svetových odborníkov v oblasti Easy Access Kevin Cullen. O tom, ako by mohol tento nástroj fungovať na ochranu duševného vlastníctva na Slovensku, porozpráva Michal Hrivnák zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.

Druhá kľúčová prezentácia druhého dňa predstaví Open Access prístup k ochrane duševného vlastníctva, ktorý verejnosť pozná najmä zo sveta softvéru, knihovníctva a hudby. Matej Búřil, vedúci právneho oddelenia Centra transferu technológií na Masarykovej univerzite v Brne, bude hovoriť okrem iného aj o tom, ako tento prístup od roku 2017 využívajú na ich škole. Ponúkne reálne príklady využitia Open Access v procese transferu technológií.

„Konferencia predstaví na Slovensku zatiaľ nepoužívané, dokonca v niečom kontroverzné prístupy k ochrane duševného vlastníctva, a to používateľsky priateľskou formou k podnikateľskému sektoru. Tieto prístupy rečníci nielen fakticky predstavia, ale aj priblížia, čo bolo za ich vznikom. Poukážu na ich význam pre používateľov zakúpeného duševného vlastníctva či licencií. Upresnia i to, ako a kde sa využívajú. Ocenia to ako priami účastníci procesu transferu technológií, tak aj všetci ďalší, ktorí majú niečo spoločné s duševným, prípadne priemyselným vlastníctvom. To znamená priemysel, výskumno-vývojové centrá, patentoví zástupcovia a podobne,“ uviedol vedúci Odboru transferu technológií v CVTI SR Miroslav Kubiš.

Po prvý raz otvoria aj tému spin-offov

Po prvý raz na konferencii COINTT dostane svoj priestor aj téma spin-offov. Diskutujúci odborníci budú hovoriť o tom, ako môže byť na univerzitách táto forma komercializácie duševného vlastníctva efektívna a rozšíriteľná. Na význam spin-offov poukáže samostatný programový vstup i prezentácia Renáty Bačárovej z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ), ktorá poukáže aj na význam vytvárania univerzitných startupov v kontexte legislatívnych limitov pri realizácii transferu technológií na UPJŠ v Košiciach.

Na svoje si prídu i zástupcovia priemyslu a podnikateľov venujúci sa inováciám. Konferencia im ponúkne reálne príklady, ako v praxi využiť superodpočet a patentbox. Okrem toho predstaví rozbiehajúce sa európske iniciatívy na podporu inovácií – Európske centrá digitálnych inovácií a Európsky inštitút pre inovácie a technológie.

Zvučné mená inovačného ekosystému Slovenska

V rámci svojho bohatého programu sa COINTT dotkne i mnohých ďalších tém týkajúcich sa komercializácie duševného vlastníctva. Na konferencii vystúpia osobnosti ako Chief Innovation Officer Úradu vlády SR a tajomníčka Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie Michaela Kršková či poradca prezidentky SR pre životné prostredie, energetiku, zmenu klímy a podnikateľské prostredie Norbert Kurilla.

Okrem nich sa na pódium postaví aj bývalý štátny tajomník ministerstva školstva, aktuálne pôsobiaci na Ústave patologickej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Ľudovít Paulis či predseda Slovenskej akadémie vied Pavol Šajgalík a ďalší.

Cena za transfer technológií na Slovensku 2021

COINTT 2021. Zdroj: Marián Zelenák, CVTI SR

Súčasťou podujatia bude aj slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže Cena za transfer technológií na Slovensku (CTTS). Za svoju prácu a prístup budú ocenení vedci, výskumníci a vedeckovýskumné tímy v kategóriách Inovácia, Inovátor/Inovátorka a Počin v oblasti transferu technológií. Jubilejný desiaty ročník udeľovania cien sa uskutoční dnes (v utorok) počas spoločenského večera. Ceny laureátom odovzdá Michaela Kršková, Michal Novota a Kevin Cullen.

Podujatie sa po prvý raz uskutoční pod záštitou prezidentky Zuzany Čaputovej.

Zdroj: TS MŠVVaŠ
(af)

 

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky