Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Biznis fórum Slovak Industry VISION Day prezradí najnovšie vízie slovenského priemyslu

VEDA NA DOSAH

Spoznajte inovačný potenciál Slovenska, napojte sa na nové trendy a získajte príležitosti pre nový biznis.

Biznis fórum Slovak Industry VISION Day.

Biznis fórum Slovak Industry VISION Day. Zdroj: SARIO

Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) prináša biznis fórum Slovak Industry VISION Day, na ktorom spoznáte 24. novembra inovačný potenciál Slovenska, napojíte sa na nové trendy a získate príležitosti pre nový biznis. Hlavnými témami budú Industry 5.0, Green Energy a Aviation.

SARIO už 16 rokov organizuje medzinárodné biznis fóra, ktoré spájajú podnikateľov, odborné kapacity aj zástupcov štátov.

Partnerom podujatia je i Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR), ktoré bude na fóre zastrešovať národné kontaktné body (NCP) pre program Horizont Európa a sieť Enterprise Europe Network (EEN). Odborníci z CVTI SR priblížia, ako uspieť v európskych programoch na podporu vedy a ako hľadať obchodných partnerov aj v medzinárodných „vodách“.

Čo prinesie fórum?

Podujatie vám dá v jeden deň a na jednom mieste odpovede, poskytne príležitosť získať kontakty, zapojiť sa do diskusie s odborníkmi z praxe, akademickej obce aj s potenciálnymi partnermi, rozšíriť biznis, získať najnovšie informácie zo svetových trhov i možnosti financovania projektov. Navyše budete môcť prezentovať svoje inovatívne nápady pred relevantným publikom.

Podujatie upozorní všetkých kľúčových hráčov významných pre priemysel, že smart technológie hýbu aj Slovenskom. Zároveň sa budú hľadať odpovede na to, ako vie slovenský priemysel spolupracovať s umelou inteligenciou a aké sú jeho vízie v rámci priemyslu 5.0.

Ako partner podujatia bude súčasťou odborného programu tiež poradenstvo zo strany CVTI SR. Zameria sa na účasť v európskych programoch na podporu vedy a výskumu, ale predstaví európsku sieť, ktorá je zdrojom zahraničných kontaktov aj pre slovenských podnikateľov či akademikov.

„Naše špecializované poradenstvo zacielime predovšetkým na možnosti zapojenia sa do rámcových programov EÚ na podporu výskumu a inovácií. Ide napríklad o program Horizont Európa a jeho klaster 4 a 5. Poskytneme konzultácie pri výbere tematickej oblasti pre projektový zámer či skríning návrhov projektov a iné hodnotné informácie. Ďalšou oblasťou konzultácií bude sieť EEN. Priblížime základné informácie o sieti spolu s možnosťami využitia jej databázy pre vyhľadávanie medzinárodných partnerov, a to obchodných, technologických, ako aj výskumných,“ konkretizuje Matej Smrek, projektový manažér medzinárodného projektu EEN z CVTI SR.

Inšpiratívny program

V deň podujatia sa môžete dozvedieť viac o vývoji dronovej ekonomiky, ktorá úzko súvisí s rozširovaním možností využitia dronov v priemysle. Diskutujúci sa dotknú ich využitia v leteckom priemysle, obrannom priemysle, výrobe, logistike a kamerovom prieskume. Čo presne predstavuje vesmírna ekonomika? Aké príležitosti prináša a kde sa v nej dokážu nájsť slovenské firmy? Na tieto otázky odpovedia vystupujúci, ktorí zároveň predstavia svoje inšpiratívne projekty prinášajúce inovatívne technológie pre budúce vesmírne misie alebo využívajúce satelitné údaje pre potreby každodenného života. Súčasťou programu budú taktiež prednášky na tému umelej inteligencie v energetike, v ktorých diskutujúci priblížia významné a inovatívne riešenia a jej využitia v riadení energetiky. Nebudú chýbať ani prednášky týkajúce sa smart technológií a využitia ich maximálneho potenciálu.

Dôležité informácie

Registrácia na podujatie je spustená. Otvorená je do 10. novembra 2022. Vzájomné b2b rokovania si môžu záujemcovia vybrať od 10. do 17. novembra 2022. Cena je 200 eur, respektíve 150 eur pre každého ďalšieho účastníka firmy.
Podrobný program fóra, ako i registrácia je dostupná na webovej stránke Slovak Industry Vision Day.

Podujatie sa uskutoční v atraktívnych priestoroch rezortu X-bionic® sphere v Šamoríne.

Zdroj: CVTI SR, Sario

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky