Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Drony vo vzdušnom priestore pribúdajú. Treba ich manažovať

VEDA NA DOSAH

Manažmentu bezpilotných prostriedkov a jeho integrácii s pilotovanou prevádzkou sa bude venovať aj konferencia DRONTEX 2022.

Drony sprejujú hnojivo na pole s kukuricou. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Konferencia DRONTEX 2022 sa uskutoční 20. októbra 2022 v Piešťanoch. Vystúpia na nej predstavitelia Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA) a Global UTM Association (neziskového konzorcia celosvetovo zainteresovaných strán pre riadenie prevádzky bezpilotných lietadiel), ktorí vo svojich prezentáciách priblížia globálny a európsky pohľad na túto problematiku. Okrem nich budú na podujatí prednášať i odborníci z viacerých slovenských spoločností a inštitúcií zaoberajúcich sa manažmentom bezpilotnej prevádzky. Manažment bezpilotných prostriedkov a jeho integrácia s pilotovanou prevádzkou je v letectve aktuálnou témou nielen v Európe, ale na celom svete. Na konferencii DRONTEX 2022 jej bude venovaný celý tematický blok.

Drony prenikli aj do vedy a priemyslu

Drony sú už bežnou výbavou nielen kameramanov a fotografov, no aj geodetov, kartografov či odborníkov pracujúcich v energetike, stavebníctve, poľnohospodárstve a iných odvetviach. Výrazne dostupnejšie a výkonnejšie sú tiež drony určené pre hobby používateľov. Celosvetový nárast predaja dronov a vývoj bezpilotných technológií so sebou prináša výzvy ohľadom bezpečnosti vzdušného priestoru a potrebu štandardizovaného manažmentu bezpilotných prostriedkov.

Bezpečnosť na prvom mieste

Tak ako pred desiatkami rokov vznikali predpisy a dopravné značky pre autá, ktorých počet sa na cestách rýchlo zvyšoval, dnešná doba prináša podobnú situáciu vo vzduchu. Bezpilotné prostriedky dokážu výrazne zefektívniť činnosti v priemysle a službách a ponúknuť zábavu pre hobby používateľov. Na druhej strane je s nimi spojené aj riziko zrážky s lietadlom a inými lietajúcimi objektami. Hrozí tiež, že narušia bezpečnosť citlivých objektov. A v najhoršom prípade môžu byť priamou hrozbou vo vojnových konfliktoch.

Preto je dôležité, aby o pohybe dronov vo vzdušnom priestore mali prehľad kompetentné štátne orgány, a to najlepšie v reálnom čase. Správne nastavený systém manažmentu bezpilotných prostriedkov výrazne zníži riziko konfliktov vo vzduchu a počet nelegálnych a neoprávnených operácií. Prehľad o počte a pohybe dronov a ich operátorov je zároveň nutný vzhľadom na pilotovanú prevádzku civilného letectva.

Pravidlá pre prevádzku dronov v EÚ

Európske spoločenstvo má ambíciu štandardizovať rôzne procesy týkajúce sa dopravy, priemyslu a služieb vo všetkých členských štátoch. Týka sa to taktiež pilotovaného a bezpilotného letectva, ktoré má v Európskej únii na starosti Európska agentúra pre bezpečnosť letectva (EASA). Tá už vydala viacero nariadení a pravidiel, ktoré sa týkajú používania dronov rôznych kategórií a pre rôzne účely, ale aj vytvorenia centrálneho registra (takmer) všetkých pilotov dronov. Väčšina členských štátov do väčšej či menšej miery už aplikovala tieto nariadenia do svojej štátnej legislatívy.

„Pre dosiahnutie bezpečnosti vzdušného priestoru a zároveň konkurencieschopnosti v rámci dronových služieb je nevyhnutné nastaviť systém, ktorý zaručí štandardizovanú výmenu informácií medzi štátnym prevádzkovateľom letových služieb a inými zainteresovanými autoritami a zároveň bude user-friendly pre koncových používateľov,“ povedal Ing. Marek Náhlik zo spoločnosti R-SYS, s. r. o. Na konferencii DRONTEX predstaví riešenia manažmentu dronov aplikované vo viacerých štátoch.

„Bezpilotné letecké systémy sú nositeľom obrovského potenciálu a zároveň veľmi závažných bezpečnostných hrozieb. Táto kombinácia si vyžaduje okamžitú reakciu každého jednotlivého štátu vo forme efektívnej a bezpečnej integrácie do vzdušného priestoru. Nemáme na čo čakať, integrujme!“ povedal JUDr. Štefan Dusza, MBA, vedúci odboru bezpilotných leteckých systémov Letových prevádzkových služieb Slovenskej republiky (LPS SR).

Ak sa na nej chcete zúčastniť, môžete si ju naplánovať aj prostredníctvom Google kalendára na stránke Vedy na dosah.

Bližšie informácie o programe konferencie DRONTEX 2022, ktorú organizuje Asociácia Mám Dron, sú k dispozícii na webovej stránke www.drontex.eu.

O Asociácii Mám Dron

Asociácia Mám Dron vznikla ako občianske združenie, ktorej cieľom je zvyšovať povedomie o potrebe zodpovedného využívania vzdušného priestoru a realizovať edukačné aktivity s cieľom rozvoja dronovej ekonomiky na Slovensku. Asociácia zároveň prevádzkuje bezplatnú mobilnú aplikáciu MamDron umožňujúcu bezpečné plánovanie letov s dronmi, ktorú na Slovensku využíva už takmer 3000 pilotov dronov. Bližšie Informácie o činnosti asociácie sú k dispozícii na webstránke www.mamdron.sk.

Zdroj: Tlačová správa Mám Dron
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky