Značka: umenie

Sto rokov slovenského divadla

Aktuálne vydanie relácie Veda SK patrilo tentokrát umeniu. Mnohé jeho formy sa odohrávajú v divadle, ktoré je pre spoločnosť naprieč krajinami...

| Monika Tináková

Dejiny slovenského divadla I.

Kolektív renomovaných slovenských teoretikov a historikov v oblasti divadla pod vedením prof. PhDr. Vladimíra Štefka, CSc., ukončili niekoľkoročnú prácu na...

| Marta Bartošovičová
28Mar
CVTI SR, Prednáška | Bratislava

Veda v CENTRE: Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? (2019-03)

Prednáška Ako sa rodilo a rozvíjalo divadlo na Slovensku? Dejiny slovenského divadla. Hosť: prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. divadelný historik,...

Vladimír Štefko: Divadlo je vždy také, aká je spoločnosť

Prof. PhDr. Vladimír Štefko, CSc. – divadelný historik, kritik a pedagóg, znalec súčasného divadla i divadelnej histórie, jeden z najvýznamnejších...

| Marta Bartošovičová

Máš talent v oblasti vedy, umenia alebo športu? Prihlás sa do programu Talenty Novej Európy!

V tomto roku sa koná 12. ročník grantového programu Talenty Novej Európy, ktorý realizuje Stredoeurópska nadácia spolu so spoločnosťou SLOVNAFT,...

| Marta Bartošovičová

Krajina vytvorená Váhom

Charakter krajiny, ktorú vymodelovala rieka, možno vystihnúť aj autentickými umeleckými dielami. Jedinečným príkladom zdokumentovania krajiny v okolí najväčšej slovenskej rieky sú...

| VEDA NA DOSAH
Krištáľové krídlo - logo

Ocenenie Krištáľové krídlo má stále vyššiu hodnotu

Krištáľové krídlo je ocenenie osobností na Slovensku, ktoré dosiahli mimoriadnu odbornosť a úspech vo svojom odvetví. Hlavným poslaním tohto ocenenia je...

| Marta Bartošovičová

Ateliér Art dizajn v kontexte kultúrnych a ekonomických štruktúr

Platforma, ktorá umožní študentom vstup na reálny trh s dizajnom a umením. Také niečo sa chystá v rámci projektu Ateliér Art...

| VEDA NA DOSAH
ocenená Jarmila Zrubáková z Košíc vo fotografickej súťaži TVT 2018 počas slávnostného odovzdania cien

Môj experiment a prvý dotyk s vedou

Môj prvý dotyk s vedou a Môj experiment boli témami tohtoročných súťaží, ktoré Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky pri...

| Martina Pitlová

Výskum kultúrotvorných prapríbehov

Výskumom arcinaratívov – kultúrotvorných prapríbehov sa zaoberá projekt „Tematologická interpretácia, analýza a systemizácia arcinaratívov ako semiotických modelov životného sveta a...

| VEDA NA DOSAH