Značka: Študentská osobnosť Slovenska

odovzdávanie cien

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska pozná víťazov 12 kategórií

Celkovo 91mladých vedcov a študentov bolo nominovaných v rámci súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akad. rok 2017/2018. Jej štrnásty ročník spoznal svojich...

| VEDA NA DOSAH

TOP študentská osobnosť bojuje proti chemorezistencii nádorov

TOP Študentskou osobnosťou Slovenska za rok 2018 je vedkyňa zo Slovenskej akadémie vied. Silvia Schmidtová je doktorandkou na Ústave experimentálnej...

| Monika Tináková

Študentskou osobnosťou v kategórii Stavebníctvo je Martina Majorošová

Ing. Martina Majorošová zo Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je víťazkou národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok...

| VEDA NA DOSAH

V kategórii Lekárske vedy sa víťazkou stala Lucia Stančiaková

Lekárske vedy a farmáciu ovládla MUDr. Lucia Stančiaková, PhD. z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave. Stala sa víťazkou...

| VEDA NA DOSAH

Študentskou osobnosťou v kategórii Prírodné vedy, chémia sa stala Eva Víglašová

Kategóriu Prírodné vedy, chémia národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2016/2017 vyhrala RNDr. Eva Víglašová z Prírodovedeckej fakulty...

| VEDA NA DOSAH

Dominik Drdúl je víťazom kategórie právo v rámci súťaže Študentská osobnosť Slovenska

Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii právo sa stal Dominik Drdúl z Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Uspel spomedzi študentov 1., 2....

| VEDA NA DOSAH

Študentskou osobnosťou v kategórii Informatika sa stal Tomáš Fabšič

V kategórii Informatika a matematicko-fyzikálne vedy sa víťazom národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2016/2017 stal Mgr. Tomáš Fabšič...

| VEDA NA DOSAH
ilustračné foto /atletika/

Študentská osobnosť Slovenska v kategórii šport je Ján Volko

Ján Volko z Fakulty informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave je víťazom kategórie šport v rámci národnej súťaže Študentská osobnosť...

| VEDA NA DOSAH

Študentskou osobnosťou Slovenska v kategórii kultúra a umenie je Karol Samuelčík

Kategória kultúra a umenie národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2016/2017 patrí Mgr. art. Karolovi Samuelčíkovi z Hudobnej...

| VEDA NA DOSAH

Študentskou osobnosťou v kategórii hutníctvo je Martina Hrubovčáková

V kategórii Hutníctvo, strojárstvo, energetika národnej súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akademický rok 2016/2017 dominovala Ing. Martina Hrubovčáková, PhD. z Fakulty...

| VEDA NA DOSAH