Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

TOP študentská osobnosť bojuje proti chemorezistencii nádorov

Monika Tináková

Pavol Šajgalík, predseda Slovenskej akadémie vied s ocenenou Silviou Schmidtovou

TOP Študentskou osobnosťou Slovenska za rok 2018 je vedkyňa zo Slovenskej akadémie vied. Silvia Schmidtová je doktorandkou na Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a vo svojom výskume sa venuje testikulárnym nádorom zo zárodočných buniek (nádorom semenníkov). Identifikuje potenciálne molekulárne ciele a signálne dráhy, ktoré by mohli zohrávať úlohu v ich chemorezistencii, tzn. fenoménu, keď pacient prestane odpovedať na liečbu. Mladá výskumníčka preukázala, že dôležitú úlohu v rezistencií týchto nádorov by mohli zohrávať bunky exprimujúce markery nádorových kmeňových buniek.

Sama tvrdí, že sa k vede dostala náhodou.

„K vede som sa dostala v momente, keď som sa rozhodla, že medicína a memorovanie vecí nie je pre mňa a rozhodla som sa študovať biotechnológiu, odbor medicínske inžinierstvo na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Tam som sa už v druhom ročníku bakalárskeho štúdia dostala k práci s nádorovými bunkami a vďaka povinnej praxi, ktorú som absolvovala na Ústave experimentálnej onkológie, som sa dostala do tímu doktorky Kučerovej, kde aj momentálne pôsobím ako doktorandka. Keďže som na doktorandské štúdium nastúpila presne v období, keď začínalo sťahovanie ústavu zo starých priestorov na Kramároch do Pavilónu lekárskych vied v areáli SAV na Patrónke, veľa vedy som teda urobiť nestihla,“ povedala Silvia Schmidtová.

Šťastná náhoda a nemožnosť začať pracovať v nových priestoroch hneď po nasťahovaní ju ale zaviedli na Národný onkologický ústav, kde prebrala prípravu chemorezistentných buniek po kolegyni, doktorke Kaľavskej, ktorá išla na materskú dovolenku.

„Celý tento projekt vznikol v spolupráci s profesorom Megom, pričom táto spolupráca trvá doteraz a ja som sa zhodou náhod stala jej súčasťou,“ povedala Silvia Schmidtová.

Mladá doktorandka sa dnes naplno venuje medicínskemu výskumu v oblasti onkológie a v budúcom roku bude svoje doktorandské štúdium končiť záverečnou slúškou. Jej cieľom je nájsť pre pacientov, ktorí prestali odpovedať na štandardnú chemoterapiu, novú kombináciu liečiv, ktoré by na toto zákerné ochorenie zaberali.

Silvia Schmidtová po vyhlásení výsledkov

„V našom laboratóriu sme pripravili chemorezistentné bunkové línie odvodené od testikulárnych nádorov, ktoré na bunkovej úrovni predstavujú tých pacientov, ktorí na liečbu prestali odpovedať. Výsledky mojej práce ukazujú, že potenciálnu úlohu v ich chemorezistencii by mohli zohrávať bunky, ktoré exprimujú markery nádorových kmeňových buniek. Práve nádorové kmeňové bunky súvisia s rezistenciou voči liečbe, agresivitou ochorenia alebo jeho relapsom (znovuobjavením) pri viacerých typoch nádorových ochorení. Cielenou inhibíciou týchto markerov v kombinácii so štandardnou chemoterapiou sa nám podarilo ukázať, že rezistentné bunky odvodené od testikulárnych nádorov zomierajú. Rovnaký efekt sme pozorovali aj na modeli imunodeficientných myší, kde takáto kombinovaná liečba potlačila rast nádorov,“ povedala Silvia Schmidtová.

Silvia si na slávnostnom podujatí prevzala cenu absolútnej víťazky a spolu s ďalšími 11 nominovanými v ďalších kategóriách sa zaradila medzi najúspešnejšie študentské osobnosti, aké na Slovensku máme.

„Výskum je niečo, čo ma nesmierne baví a zároveň mi dáva množstvo priestoru na rozvíjanie. Veľký potenciál vidím práve v medzinárodných spoluprácach, na ktorých už intenzívne pracujeme aj na našom ústave. Veľkým prínosom je aj prepojenie klinických pracovísk s tými vedeckými, čo posúva náš výskum výrazne vpred. Nesmierne ma teší, že kvalitní slovenskí vedci a vedkyne sa dostávajú aj do povedomia verejnosti a ukazujú, že výskum na Slovensku je naozaj kvalitný, napriek tomu, že častokrát podfinancovaný. V spolupráci s Nadáciou Výskum rakoviny sa každoročne snažíme aj študentom stredných škôl priblížiť vedu a výskum v rámci Vedeckých dielní Onkológia. Každé dva roky je organizovaná Súťaž mladých onkológov, kde svoje práce prezentujú študenti stredných škôl až po mladých vedeckých pracovníkov. Pravidelne sa zúčastňujeme aj seminárov a prednášok na vysokých školách,“ povedala Silvia Schmidtová.

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska každoročne organizuje Svetová federácia mladých lídrov JCI-Slovensko pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied a pod záštitou prezidenta SR.

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Vlado Šimíček, SAV

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky