Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Súťaž Študentská osobnosť Slovenska pozná víťazov 12 kategórií

VEDA NA DOSAH

odovzdávanie cien

Celkovo 91mladých vedcov a študentov bolo nominovaných v rámci súťaže Študentská osobnosť Slovenska za akad. rok 2017/2018. Jej štrnásty ročník spoznal svojich laureátov v dvanástich kategóriách.

Sú nimi:

1. Elektrotechnika, priemyselné technológie: Ing. Milan Kapolka, PhD. – Elektrotechnický ústav SAV v Bratislave
2. Hutníctvo, strojárstvo, energetika: Ing. Jozef Bendík, PhD. – Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
3. Informatika a matematicko-fyzikálne vedy: Ing. Ondrej Kaššák, PhD. – Fakulta informatiky a informačných technológií STU v Bratislave
4. Lekárske vedy, farmácia: Ing. Silvia Schmidtová – Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave
5. Prírodné vedy, chémia: Mgr. Marcela Bučeková, PhD. – Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave
6. Stavebníctvo, architektúra: Bc. Matúš Harčár – Stavebná fakulta TU v Košiciach
7. Poľnohospodárstvo, lesníctvo, drevárstvo: Ing. Šimon Saloň – Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
8. Filozofia, politológia, sociológia, pedagogika: Mgr. Michal Uhrin – Filozofická fakulta UK v Bratislave
9. Kultúra, umenie: Bc. Juraj Mydla – Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
10. Ekonómia: Ján Široký – Podnikovohospodárska fakulta EU v Bratislave so sídlom v Košiciach
11. Právo: Bc. Lukáš Tomáš – Právnická fakulta UPJŠ v Košiciach
12. Šport: Samuel Baláž – Fakulta telesnej výchovy a športu UK v Bratislave

Cenu JCI – Slovensko za najväčší potenciálny prínos pre spoločnosť získala Mgr. Radivojka Bánová z Virologického ústavu, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave. Absolútnym víťazom, a teda TOP Študentskou osobnosťou Slovenska v akad. roku 2017/2018 je Ing. Silvia Schmidtová, Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV v Bratislave.

Študentská osobnosť Slovenska je národná súťaž študentov 1, 2 a 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Jej cieľom je vyzdvihnúť mladé slovenské osobnosti na vysokých školách v SR, ich talent, ako aj cieľavedomosť a úspešnosť, predstaviť ich širokej verejnosti a dať im možnosť presadiť sa doma aj v zahraničí. Hlavným organizátorom projektu je Junior Chamber International – Slovakia. Junior Chamber International – Slovakia je partnerskou organizáciou Junior Chamber International – jednej z najväčších organizácií na svete združujúcich mladých lídrov v jednotlivých krajinách. Svetová organizácia má 200 000 členov v 115 krajinách sveta. JCI – Slovensko organizuje rôzne aktivity na podporu talentovaných študentov na VŠ v SR, ako aj mladých podnikateľov na Slovensku.

„Chceme motivovať ďalších študentov k osobným výkonom. Chceme dať túto možnosť úspešným mladým ľuďom v rámci vysokých škôl v celej SR. Podujatie budeme propagovať vo všetkých ôsmych krajských mestách a univerzitných centrách na Slovensku. Tu ich budeme informovať o cieľoch podujatia, jeho význame pre vysoké školstvo na Slovensku, o systéme nominácie študentov, ako aj o celkovom priebehu projektu. V nominovaných je možnosť vidieť vysoký ľudský potenciál tak pre ďalšiu prácu na akademickej pôde, vo vedecko-výskumnej činnosti, v štátnej správe, ako aj v rámci súkromnej firmy,“ uvádzajú organizátori súťaže.

Jednotlivé nominácie posudzovali garanti podujatia, ktorými sú špičkoví odborníci na tú ktorú oblasť, uznávaní doma i v zahraničí vrátane odborníkov menovaných Slovenskou rektorskou konferenciou a Slovenskou akadémiou vied.

Podujatie sa organizuje pod záštitou prezidenta SR Andreja Kisku a každoročne pod odbornou garanciou Slovenskej rektorskej konferencie a Slovenskej akadémie vied.

 

Zdroj informácií:

http://www.studentskaosobnost.sk/index.html

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj foto:

https://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=services-news&source_no=20&news_no=7996

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky