Značka: Nadácia Volkswagen Slovakia

Žiaci si zostrojili vlastné formuly a súťažili s nimi

Finálové preteky unikátneho projektu Greenpower, v ktorých sa na štart postavili zostrojené modely formúl, už majú víťaza. Stala sa ním...

| Martina Pitlová

Úspešné projekty študentov STU na Dni otvorených dverí Volkswagen Slovakia

Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (FIIT STU) predstaví vynikajúce projekty svojich študentov v nedeľu 29. mája 2016...

| VEDA NA DOSAH
ilustračné foto (Goetheho Inštitút)

Nemčina a technika – výučba inovatívne

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila jedinečný vzdelávací projekt pod názvom „Experimentovanie po nemecky", v rámci ktorého budú žiaci prvého stupňa základných...

| VEDA NA DOSAH