Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Nemčina a technika – výučba inovatívne

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto (Goetheho Inštitút)

Nadácia Volkswagen Slovakia podporila jedinečný vzdelávací projekt pod názvom „Experimentovanie po nemecky“, v rámci ktorého budú žiaci prvého stupňa základných škôl v nemeckom jazyku experimentovať na hodinách prírodovedy.

Experimentovanie po nemecky je prvý komplexne vypracovaný koncept výučby prírodovedy v nemeckom jazyku pre prvý stupeň základných škôl v Európe. „Edukačný program podporuje praktickú výučbu nemčiny prostredníctvom experimentov,“ vysvetľuje význam projektu autorka pracovných listov v nemčine pre metodiku CLIL Beata Menzlová zo Štátneho pedagogického ústavu. Tento jedinečný projekt vytvorili v spolupráci s Goetheho Inštitútom a finančnou podporou Nadácie Volkswagen Slovakia.

pilotná výučba „Nadácia si uvedomuje dôležitosť cudzieho jazyka v praxi. V rámci projektu Experimentovanie po nemecky podporila vznik pracovných listov a prvé školenie učiteľov z bratislavskej Základnej školy I. Bukovčana v Devínskej Novej Vsi, ktorí už začali s pilotnou výučbou,“ približuje zámer Alexandra Pappová, projektová manažérka Nadácie Volkswagen Slovakia. Projekt bude postupne rozširovaný na ďalšie školy na Slovensku.

Pracovné listy s experimentmi, cvičeniami na slovnú zásobu a teóriou na tému voda, vzduch, magnetizmus, auto, látky a rastliny, sú k dispozícii na webovej stránke Goetheho Inštitútu. Rozdelené sú do 15 modulov. Vyhodnotenie experimentov prebieha prostredníctvom preukazu vedca, do ktorého žiaci zapíšu, čo ich najviac zaujalo a aké nové poznatky získali.

CLIL (Content Language Integrated Learning) je metóda výučby formou duálneho vzdelávania, kde sa vyučovanie cudzieho jazyka integruje do odborného predmetu. Určitá časť hodiny (napr. prírodovedy) sa následne vyučuje v cudzom (nemeckom) jazyku. Žiaci vďaka praktickým experimentom získavajú prirodzenou formou prvú odbornú terminológiu v jednotlivých konkrétnych oblastiach.

 

Experimentovanie po nemecky

 

Zdroj: Alexandra Pappová, Tlačová správa Nadácia Volkswagen Slovakia spája výučbu nemčiny s technikou

Ilustračné foto: Goetheho Inštitút

Foto: Nadácia Volkswagen Slovakia

Redigovala: Zuzana Vetrecin Čeplíková, NCP VaT pri CVTI SR

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky