Značka: Marek Petro

Verifikácia metodiky výberu sanačného opatrenia pre ETICS

Informácie o technológiách pre opravy ETICS sú nesystematické, zúžené na sanáciu trhlín omietky, riešenia nedostatkov estetického charakteru alebo mechanického poškodenia. Spôsob...

| VEDA NA DOSAH

Možné príčiny porúch obkladov a dlažieb

Realizácia obkladov a dlažieb patrí okrem iných do skupiny dokončovacích procesov stavby, ktoré sa spravidla vykonávajú po realizácii hrubej stavby. Keďže...

| VEDA NA DOSAH

Príčiny porúch zateplenia s prejavom trhlín

Problematika diagnostiky zabudovaných konštrukcií je všeobecne nesystémová, bez cieleného výskumu možnosti odhaľovania porúch stavebných konštrukcií. Obmedzuje sa na defekty a...

| VEDA NA DOSAH

Návrh metodiky rozhodovania pri výbere vhodnej technológie riešenia porúch stavieb

S problematikou výskytu porúch na kontaktných zatepľovacích systémov sa stretávame prakticky od doby, čo sa začali realizovať, či už u nás alebo...

| VEDA NA DOSAH

Ako predĺžiť životnosť kontaktných zatepľovacích systémov

V súčasnej dobe zaznamenávame čoraz väčší nárast cien energií a súčasne aj vyššie nároky na obvodové konštrukcie. Pre zlepšenie už spomenutých vlastností...

| VEDA NA DOSAH

Analýza nákladov na vykurovanie bytového domu panelovej sústavy

Cenové ponuky na zateplenie vonkajšej steny fasády sú často metúce. Ing. Andrej Mečiar a Ing. Marek Petro, PhD. z Katedry technológie...

| VEDA NA DOSAH

Ako vylepšiť zatepľovací systém stavieb?

Ako prebieha rozhodovací proces, ktorý podstupuje každý vlastník zatepľovacieho systému v prípade, keď zatepľovací systém vykazuje systémové poruchy a degradáciu...

| VEDA NA DOSAH

Oprava alebo celková výmena zatepľovacieho systému?

Posúdením, či existujúci zatepľovací systém (ETICS) je možné, vhodné a tiež ekonomicky únosné opraviť či sanovať ešte pred ukončením predpokladanej...

| VEDA NA DOSAH

Ako predísť vlhkosti v novostavbách?

V čase čoraz rýchlejšieho životného tempa, ktoré poznáme snáď v každej technickej oblasti, a teda stavebníctvo nevynímajúc, sme svedkami nielen...

| VEDA NA DOSAH