Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Analýza nákladov na vykurovanie bytového domu panelovej sústavy

VEDA NA DOSAH

ilustračné foto /bytovka/

Cenové ponuky na zateplenie vonkajšej steny fasády sú často metúce. Ing. Andrej Mečiar a Ing. Marek Petro, PhD. z Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sa zaoberali prepočtom tepelných strát objektu podľa technických noriem a výpočtom návratnosti celého zateplenia.

„Panelová výstavba tvorí veľkú časť bytových domov na Slovensku. Práve tieto domy teraz prechádzajú veľkou vlnou rekonštrukcií. Skoro samozrejmosťou pri rekonštrukcii je zateplenie. Argumentuje sa pri tom viacerými výhodami. Je to najmä potreba opravenia odhalených konštrukčných detailov pri styku panelov. Zanedbanie tejto poruchy by mohlo zapríčiniť až havarijný stav budovy,“ konštatujú pracovníci Katedry technológie stavieb. Tento argument je teda podľa nich objektívny, ale alternatívne riešenie pretmelenia týchto stykov pružným tmelom by bolo neporovnateľne lacnejšou opravou.

Odborníci konštatujú, že ďalší argument je potreba šetrenia energie, pri ktorej sa hovorí o znížení produkcie skleníkových plynov v rámci boja proti globálnemu otepľovaniu, ale aj znížení nákladov na vykurovanie do takej miery, že sa investícia do zateplenia vráti v prijateľnom časovom intervale. „Práve návratnosť investície zateplenia bytových domov je téma, ktorá je veľmi často tabuizovaná. Mnoho ľudí, čo zateplili, platia za úver, ktorý si zobrali, viac ako ušetrili na vykurovaní. Veľakrát sú ceny nastavené tak, že zateplenie nie je návratná investícia. Pritom životnosť zatepľovacieho systému ETICS je plánovaná na 25 až 30 rokov a často trpí aj poruchami, následkom ktorých je životnosť nižšia. Alebo je počas životnosti potrebná oprava.“

Spotreba tepla bytového domu BA-NKS pred komplexnou rekonštrukciou

Kontaktný vonkajší zatepľovací systém má medzinárodnú skratku ETICS (External thermal insulation composite system). Používa sa na zlepšenie tepelno-technických vlastností obvodových konštrukcií. Faktom je, že okrem samotného plošného zateplenia so sebou zateplenie prináša aj ďalšie investície a to: zakladacie lišty, rohovníky, výmena vetracích otvorov strechy, nové oplechovanie atiky, zateplenie ostenia okna, nové parapety pod oknami. Cena týchto položiek je flexibilná v závislosti od hrúbky zateplenia.

Tepelné straty bytového domu sa podľa odborníkov skladajú z viacerých zložiek. „Sú to straty vetraním a straty prechodom tepla cez obvodové konštrukcie. Rekonštrukcia zahŕňa aj iné aktivity, ako sú napríklad výmena okien, zateplenie suterénu, zateplenie a obnova hydroizolácie strechy. Tieto položky tiež znižujú spotrebu energie, ale ich cena na trhu je rôznorodá, nakoľko pri jednotlivých panelových domoch majú tieto činnosti rozdielnu prácnosť aj akosť vyhotovenia, čo veľmi ovplyvňuje cenu ich realizácie. Z uvedených dôvodov sme sa ďalej nezaoberali výpočtom ich ceny,“ uviedli Ing. Andrej Mečiar a Ing. Marek Petro, PhD.

Cena zateplenia podľa nich rastie v závislosti od hrúbky izolácie. Zvyšuje sa z dôvodu použitia väčšej hrúbky izolácie, kotiev, ale aj parapetov či oplechovania atiky. „Zvyšovaním hrúbky izolácie klesajú aj náklady na vykurovanie. Optimálny pomer ceny a návratnosti je dosiahnuteľný pri hrúbke izolácie stien 15 cm.“

Odborníci zhrnuli, že na dnešné pomery nedostatočne zateplených bytových domov, ako je bytový dom panelovej sústavy BA-NKS, je zateplenie ako investícia pri ideálnych podmienkach návratná najskôr za 13 rokov. „V návratnosti nie je započítané predraženie investície od hypotéky ani náklady na údržbu fasády počas užívania.“

Spotreba bytového domu BA-NKS pred a po komplexnej rekonštrukcii na požiadavky odporúčané normou 

Odborní garanti textu: Ing. Andrej Mečiar a Ing. Marek Petro, PhD. z Katedry technológie stavieb Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (informácie a foto)

Spracovala: Slávka Cigáňová Habrmanová, NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky