Značka:

17Dec
Výzva | celá Európa

Cena Európskej inovačnej rady „Palivo zo slnka: umelá fotosyntéza“ (2017)

Európska komisia spustila už druhú zo šiestich cien Európskej inovačnej rady (European Innovation Council, ďalej len "EIC") v rámci programu...

13Dec
Prednáška | Bratislava

registrácia|prezentácia|Informačný deň H2020 – Európa v meniacom sa svete (2017)

Pozývame Vás na Informačný deň prohramu Horizont 2020 pre oblasť SC6: Európa v meniacom sa svete - Inkluzívne, inovačné a...

11Dec
Prednáška | Bratislava

registrácia|konferencia|Informačný deň Európskej rady pre výskum (2017)

Pozývame vás na informačný deň Európskej rady pre výskum, ktorý sa uskutoční dňa  11. 12. 2017 v Centre vedecko-technických informácií,...

EK podporí prelomové inovácie sumou 30 miliárd EUR

Program Horizont 2020 je doteraz najväčším rámcovým programom EÚ pre výskum a inováciu so sedemročným (2014 – 2020) rozpočtom v...

| VEDA NA DOSAH

Boom legálnej migrácie prišiel našim vstupom do EÚ

Vo svete dnes žije podľa odhadov približne 232 miliónov migrantov, z toho približne 70 miliónov na našom európskom kontinente. Migrácia bola...

| Monika Tináková

Škola s európskym ocenením nechce vychovávať absolventov pre úrady práce

Európske ocenenie Škola podnikania roka 2017 (TES Award) získala Stredná odborná škola v Námestove, ktorá realizuje podnikateľské vzdelávanie už takmer 20...

| Marta Bartošovičová
Ladislav Miko

Európska komisia vymenovala nového vedúceho svojho zastúpenia na Slovensku

Ladislav Miko vystrieda od 1. januára 2018 na poste doterajšieho vedúceho, Dušana Chreneka. Ladislav Miko, rodený Košičan, patril doteraz medzi...

| Marta Bartošovičová
08Nov
Prednáška | Bratislava

registrácia|prezentácia|Informačný deň H2020 – Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (2017)

Pozývame vás na Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1) Horizontu 2020, ktorý sa uskutoční 13. novembra 2017...

08Nov
Prednáška | Bratislava

registrácia|prezentácia|Informačný deň H2020 – Klíma, efektívne využívanie zdrojov a suroviny (2017)

Pozývame Vás na Národný informačný deň pre Opatrenia v oblasti klímy, efektívne využívanie zdrojov a suroviny, ktorý sa uskutoční dňa...

Zberatelia chutí

Predstavte si kroniku, ale takú, ktorá mapuje súčasnosť. Práve ňou sa zaoberá Európska sociálna sonda a dokumentárny film Zberatelia chutí v rámci...

| VEDA NA DOSAH