Značka:

Ladislav Miko

Európska komisia vymenovala nového vedúceho svojho zastúpenia na Slovensku

Ladislav Miko vystrieda od 1. januára 2018 na poste doterajšieho vedúceho, Dušana Chreneka. Ladislav Miko, rodený Košičan, patril doteraz medzi...

| Marta Bartošovičová
08Nov
Prednáška | Bratislava

registrácia|prezentácia|Informačný deň H2020 – Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (2017)

Pozývame vás na Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1) Horizontu 2020, ktorý sa uskutoční 13. novembra 2017...

08Nov
Prednáška | Bratislava

registrácia|prezentácia|Informačný deň H2020 – Klíma, efektívne využívanie zdrojov a suroviny (2017)

Pozývame Vás na Národný informačný deň pre Opatrenia v oblasti klímy, efektívne využívanie zdrojov a suroviny, ktorý sa uskutoční dňa...

Zberatelia chutí

Predstavte si kroniku, ale takú, ktorá mapuje súčasnosť. Práve ňou sa zaoberá Európska sociálna sonda a dokumentárny film Zberatelia chutí v rámci...

| VEDA NA DOSAH
02Nov
Seminár | Bratislava

registrácia|seminár|Národný seminár Etika v Horizonte 2020 (2017)

Pozývame Vás na Národný seminár pre horizontálnu problematiku programu H2020 Etika v H2020 – Odporúčania týkajúce sa etických aspektov pre...

EU Prize for Women Innovators 2018

Európska komisia hľadá najlepšiu inovátorku na rok 2018

Európska komisia vyhlásila piaty ročník súťaže Cena EÚ pre ženy – inovátorky (EU Prize for Women Innovators) pre rok 2018....

| VEDA NA DOSAH
29Okt
Seminár | Bratislava

registrácia|seminár|Rozbehnite inovatívny biznis vo veľkom (2017-BA)

Pozývame vás na seminár Rozbehnite inovatívny biznis vo veľkom, ktorý predstaví aktuálnu podporu slovenských inovatívnych firiem (9:00 - 10:30) nové...

29Okt
Seminár | Košice

registrácia|seminár|Rozbehnite inovatívny biznis vo veľkom (2017-KE)

Pozývame vás na seminár Rozbehnite inovatívny biznis vo veľkom, ktorý predstaví aktuálnu podporu slovenských inovatívnych firiem (9:00 - 10:30) nové...

Chrenek: Pre Slovensko je výhodou, keď má Komisia širšie právomoci

Rozprávajme sa o Európskej únii konkrétne a férovo, nie cez sugestívne prieskumy, hovorí DUŠAN CHRENEK, ktorý vedie zastúpenie Európskej komisie...

| Marta Bartošovičová
Obrázok: Časť z obálky publikácie

Príručka o financovaní EÚ v cestovnom ruchu

Príručka o financovaní odvetvia cestovného ruchu z prostriedkov EÚ má za cieľ poskytnúť súhrnné informácie o projektoch súvisiacich s odvetvím cestovného ruchu,...

| VEDA NA DOSAH