Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Víťazkou súťaže Cena EÚ pre ženy inovátorky je Gabriella Colucci z Talianska

VEDA NA DOSAH

spoločnosť Arterra

Objavuje a vyrába účinné látky pre priemyselné aplikácie, najmä kozmetiku a poľnohospodárstvo. Gabriella COLUCCI (IT), ktorá stojí za vznikom spoločnosti Arterra v Neapole, je víťazkou súťaže Cena EÚ pre ženy inovátorky (EU Prize for Women Innovators), ktorú vyhlasuje Európska komisia. Prvá cena bola udelená za strategické inovácie s aktívnymi zlúčeninami na priemyselné aplikácie. Na slávnostnom udeľovaní cien v Bruseli to oznámili komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas a europoslankyňa Eva Kaili.

Na druhom mieste skončila Alicia ASÍN PÉREZ (ES), ktorá spolu zakladala spoločnosť Libelium v Zaragoze, vyvíjajúcu inteligentnú senzorovú technológiu pre niekoľko aplikácií.

Tretia priečka patrí Walburge FRÖHLICH (AT) – spoluzakladateľke spoločnosti atempo, Graz. Umožňuje ľuďom s poruchami učenia vstúpiť na trh práce ako plateným zamestnancom.

Udelená bola aj cena pre rozvíjajúcu sa inovátorku (Rising Innovator), získala ju Karen DOLVA (NO), ktorá založila spoločnosť No Isolation v Oslo; a vytvára prispôsobivé komunikačné zariadenia pre skupiny, ktoré sú sociálne izolované a osamelé.

Súťaž je financovaná z programu EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020. Víťazka si odnesie 100 000,00 eur, druhá a tretia cena sú vo výške 50 000,00 a 30 000,00 eur. Rozvíjajúca sa inovátorka (Rising Innovator) získava podporu vo výške 20 000,00 eur.

Komisár pre výskum, vedu a inováciu Carlos Moedas uviedol: „Štyri víťazky sú skutočne inšpirujúcimi ženami, ktoré rozvíjali myšlienky, ktoré uspeli na trhu a zároveň zlepšujú životy ľudí. Som rád, že naša cena priniesla uznanie ich výnimočnej práci. Má však aj ďalší cieľ – inšpirovať budúce generácie žien, inovátoriek. Účasť žien a ich prínos k výskumu a inováciám je základom pre rast Európy.“

Tento rok sa konal už piaty ročník súťaže Cena EÚ pre ženy inovátorky. Je otvorená pre ženy v celej EÚ (alebo krajine pridruženej v rámci projektu Horizont 2020), ktoré založili úspešnú spoločnosť a priniesli inovácie na trh a zároveň majú zabezpečené financovanie výskumu a inovácií z verejného alebo súkromného sektora.

V rámci kritérií hodnotenia súťaže sa prihliada na originálnosť a obchodovateľnosť vyvinutého produktu alebo služby poskytovanej spoločnosťou súťažiacej. Prihlášky sú porovnávané podľa počtu patentov/spoločných patentov a ochranných známok. Významnú rolu zohráva aj hospodársky vplyv produktu alebo služby v rámci Európy, ktorý sa meria počtom krajín (v rámci EÚ aj mimo nej), kde sa výrobok alebo služba predáva, a veľkosťou obratu dosiahnutého s touto službou alebo produktom v rokoch 2015 a 2016.

Pri hodnotení je tiež dôležitý spoločenský dosah, resp. spoločenský vplyv produktu alebo služby v rámci Európy. Meraný je počtom vytvorených pracovných miest a potenciálom služby alebo produktu pomôcť Európe pri riešení spoločenských problémov, napr. starnutie európskej populácie, globálne otepľovanie, čistá voda, obnoviteľná energia a efektívne využívanie zdrojov.

 

Zdroj informácií a ilustrácií:

https://ec.europa.eu/info/news/2018-eu-prize-women-innovators-commission-awards-four-outstanding-entrepreneurs-2018-jun-21_en

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

UVerejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky