Značka: demografia

Do roku 2035 sa očakáva nárast pôrodnosti i strednej dĺžky života

Demografi z Univerzity Komenského vydali unikátnu publikáciu o doterajšom a budúcom vývoji jedenástich najväčších miest Slovenska. Hoci odborníci očakávajú nárast plodnosti,...

| Marta Bartošovičová
08Nov
Prednáška | Bratislava

registrácia|prezentácia|Informačný deň H2020 – Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (2017)

Pozývame vás na Informačný deň v oblasti Zdravie, demografické zmeny a kvalita života (SC1) Horizontu 2020, ktorý sa uskutoční 13. novembra 2017...

Demografický atlas SR: Zásadné demografické zmeny v priestore a čase

Predkladaný Demografický atlas Slovenskej republiky reflektuje aktuálnosť demografických a populačno-geografických tém, a nadväzuje na pomerne bohatú atlasovú tvorbu na Slovensku respektíve v bývalom...

| VEDA NA DOSAH