Značka: CERN

Mladí vedátori sa stretávajú aj s vedcami, ktorí pracujú pre CERN

Festival vedy a techniky je aj tento rok vrcholným podujatím pre všetkých mladých inovátorov na základných a stredných školách, ktorí sa už...

| Monika Tináková

Experiment ALICE na LHC v CERN: Štúdium silno interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach

V 80. rokoch 20. storočia začali fyzici skúmať možnosť urýchlenia nielen protónov, ale aj atómových jadier na vysoké energie. Zrážky...

| VEDA NA DOSAH

Študent Žilinskej univerzity v Žiline je na stáži v CERN-e

Študent Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity v Žiline Róbert Vašek je v súčasnosti na stáži v CERN-e, kde sa venuje...

| VEDA NA DOSAH

Medzinárodní experti veľmi pozitívne o úspechoch jadrových fyzikov zo SAV

S návštevou Fabioly Gianotti, generálnej riaditeľky CERN-u, bolo koncom uplynulého týždňa úzko spojené aj zasadnutie Výboru Európskej komisie pre budúce urýchľovače...

| Monika Tináková

Prof. Branislav Sitár: CERN je vlastne obrovská fabrika na výsledky

Najväčšie laboratórium časticovej fyziky na svete už vlastne ani nie je potrebné nejako špeciálne predstavovať. Samotný názov CERN je skratkou...

| VEDA NA DOSAH

K počiatkom vesmíru – cesta tam a späť

Kvarkovo-gluónová plazma je stav hmoty, ktorý existuje pri extrémne vysokých teplotách a tlakoch. Pozostáva z voľných kvarkov a gluónov. Vesmír...

| Marta Bartošovičová
Ceny AFO 52

Olomouc skončil svoju 52. kapitolu príbehu vedy a filmu

Najväčšie podujatie svojho druhu v ČR AFO Olomouc privítalo na svojom 52. ročníku rekordných  5 603 návštevníkov, ktorí si mohli...

| VEDA NA DOSAH

Zrodenie vesmíru: Kvarkovo-gluónová plazma

RNDr. Ivan Králik, CSc. sa narodil v Rožňave a v osemdesiatych rokoch ukončil svoje akademické vzdelanie na Karlovej Univerzite v Prahe, na matematicko-fyzikálnej...

| VEDA NA DOSAH

Stredoškoláci si skúšajú prácu skutočného fyzika

Analyzovať reálne dáta z experimentov na urýchľovači LHC, ako to robia skutoční vedci vo švajčiarskom CERNe, môžu v týchto týždňoch záujemcovia...

| VEDA NA DOSAH

Slováci pracujúci v CERN-e

O azda najznámejšom laboratóriu na svete počul už asi každý z nás. CERN (Európska organizácia pre jadrový výskum) sa nachádza na...

| VEDA NA DOSAH