Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

ATTRACT2 – odpoveď inovácie na volanie spoločnosti

VEDA NA DOSAH

Popredný výskumno-inovačný program financovaný Európskou úniou prechádza do novej fázy.

Dotyk s virtualitou. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

S pribúdajúcimi výzvami spoločnosti sa podpora výskumu, vedy a inovácie v Európe stala nielen potrebou, ale aj nutnosťou. Zveľaďovanie a nárast prevratných objavov vo veľkých vedeckých infraštruktúrach priamo odpovedá na vedecké otázky o prírode a vesmíre, ako aj na základné potreby európskej komunity.

ATTRACT je popredný výskumno-inovačný program financovaný Európskou úniou pod záštitou konzorcia deviatich medzinárodných vedeckých organizácií, ako sú Aalto University, CERN, EIRMA, EMBL, Esade, ESO, ESRF, European XFEL a Neutrons for Society. Projekt vo svojej prvej fáze podporil stosedemdesiat prelomových technologických konceptov v oblasti detekcie a zobrazovania, ktoré majú potenciál zmeniť vývoj medicíny, energetiky, inovačných materiálov či životného prostredia. Každý z nich získal grant v hodnote 100-tisíc eur na výskum v raných štádiách vývoja ich technológie.

Po úspechu prvej fázy bol ATTRACT projekt rozšírený o fázu ATTRACT2, ktorá má za cieľ spojiť európsky inovačný ekosystém zameraný na prelomové technológie detekcie a zobrazovania. Daný ekosystém tvoria tri typy aktérov, a to národné a európske výskumné infraštruktúry, priemyselné organizácie a ich pridružené komunity. Hoci títo aktéri chápu a praktizujú inováciu z rôznych dôvodov, cieľom druhej fázy ATTRACT je spojiť ich sily a prekonať takzvaný Valley-of-Death inovácie (čiže inovácie v štádiu vývoja produktu, služby či prototypu, ktoré nedosahujú zisk, čo vedie k risku ich neúspechu – pozn. red.).

V tematickej výzve bolo vybraných tridsaťšesť projektov, pričom ich výskumníci musia zvážiť, ako posunúť overenie konceptu z fázy 1 na stupeň bližšie k predajnému produktu. Každý projekt získal v závislosti od počiatočnej úrovne technologickej pripravenosti (TRL) 500-tisíc až 2 milióny eur.

ATTRACT2 nie je ale len o premene dôkazov konceptov na aplikácie v oblasti vedy a priemyslu, ale aj o budovaní mostov medzi projektmi, spájaní etablovaných výskumníkov s mladými inovátormi zajtrajška či s potenciálnymi investormi s cieľom maximalizovať výhody nových technológií pre spoločnosť.

Autorka: Jana Pivoňková z Industrial Liaison Office European XFEL GmbH

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky