Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Mladí vedátori sa stretávajú aj s vedcami, ktorí pracujú pre CERN

Monika Tináková

ilustračné foto; interaktívna výstava Veda netradične 2018

Festival vedy a techniky je aj tento rok vrcholným podujatím pre všetkých mladých inovátorov na základných a stredných školách, ktorí sa už v mladom veku dostávajú do tesnej blízkosti vedy. Tento rok v Inchebe súťaží viac ako 80 projektov, z ktorých vyberie odborná porota tie najlepšie. Po prvýkrát sa zúčastňuje na festivale aj Európske laboratórium pre časticovú fyziku – CERN, ktoré na podujatí reprezentujú mladé slovenské talenty v prírodných a technických vedách. Slovensko hrá v tejto oblasti z celosvetového hľadiska významnú rolu.

„Skupina vedcov vedená Martinom Venhartom z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied pracuje v kolaborácií ISOLDE (Isotope Separation On-Line Device), kde navrhli a uskutočnili vlastný experiment zameraný na štúdium ľahkých izotopov zlata, konkrétne javu tzv. tvarovej koexistencie. Za účelom realizácie tohto experimentu bol našimi vedcami navrhnutý a skonštruovaný unikátny spektrometer TATRA (TApe TRAnsport). Vedci z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied spolupracujú na experimentoch ALICE a ATLAS, kde sa zaoberajú štúdiom silne interagujúcej hmoty v extrémnych podmienkach a hlboko-nepružných javov pri vysokých energiách,“ popísal spoluprácu Slovenska s CERN-om mladý doktorand Fyzikálneho ústavu SAV Matúš Balogh.

Festival vedy a techniky má už 21 ročnú históriu a špičkoví slovenskí fyzici sa rozhodli práve na tomto podujatí priblížiť svet časticovej fyziky mladým študentom, učiteľom a širšej verejnosti. Na podujatí sa zúčastňujú nielen odborníci zo Slovenskej akadémie vied, ale aj ich kolegovia z Univerzity Komenského, Žilinskej univerzity a pracovníčka z CERN-u. Návštevníkom podujatia ukazujú napríklad aj Rutherfordov experiment, ktorý dokázal existenciu atómového jadra či hmlovú komoru, ktorá zviditeľňuje dráhy nabitých častíc.

„Myslím si, že takú tú prvotnú motiváciu k štúdiu vedeckých odborov by žiaci mali získať už na škole formou kvalitného pútavého vzdelávania. Keď som bol ja na gymnáziu, fyziku som bral iba ako ďalšiu povinnosť, ktorú treba nejako vydržať. Po škole som ale chodieval na Katedru fyziky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde sa robili veci, ktoré ma naozaj zaujali a bavili. Samozrejme, popularizácia práce samotnými vedcami je tiež veľmi dôležitá, ale prvotný impulz musí prísť zo samotnej školy. Popularizácia by mala iba rozširovať obzory a nie byť jediným zdrojom motivácie pri identifikácií mladých nádejných talentov,“ povedal Matúš Balogh.

ilustračné foto; interaktívna výstava Veda netradične 2018

Druhý novembrový týždeň je zároveň aj Týždňom mieru vo švajčiarskej Ženeve. Aj preto sa organizátori rozhodli, že CERN na festival symbolicky prinesie okrem špičkovej vedy, výskumu a technológií, aj odkaz o vede pre mier. Festival má však každoročne aj ďalší medzinárodný rozmer, a tým je účasť zahraničných mladých inovátorov, ktorí sú inšpiráciou a obohatením festivalu.

„Títo naši zahraniční účastníci, ktorí prijali pozvanie, sú z národných súťaží a festivalov pre žiakov základných a stredných škôl. Máme tu hostí z Mexika, zo Španielska, z Belgicka a z Ruska. Sú to všetko také hravé, bádateľské projekty a zároveň s týmito partnerskými projektmi máme dohodnutú výmenu. To znamená, že naši víťazi majú možnosť potom vycestovať na ich národnú súťaž, spoznať ich krajinu, inú kultúru a zažiť atmosféru nielen tú vedeckú, ale navštíviť rôzne kúty sveta,“ povedal Dávid Richter, koordinátor Festivalu vedy a techniky.

Festival vedy a techniky, ktorý organizuje Asociácia pre mládež, vedu a techniku (AMAVET), vyvrcholí slávnostným vyhlásením výsledkov v piatok večer o 17.00 hod. v Inchebe. Odborná porota hodnotí najlepšie práce v kategóriách: Biológia, Chémia, Matematika, Informatika a počítačové inžinierstvo, Elektronika a mechanika, Energia a transport, Geovedy, Environmentálne vedy, Medicína a zdravotníctvo, Fyzika a astronómia, Spoločenské vedy.

Vybraní víťazi Festivalu vedy a techniky AMAVET budú následne reprezentovať našu krajinu na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach Intel ISEF (USA), EUCYS (Bulharsko), CASTIC (Čína) či MILSET Expo-Sciences International (Spojené arabské emiráty).

 

Spracovala: Monika Hucáková pre portál Veda na dosah

Foto: Marián Zelenák, NCP VaT pri CVTI SR

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky