Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Slovenskí vedci – Anna Grenčíková (výskum mikroplastov)

Matej Pok

V cykle videí Centra vedecko-technických informácií SR naši vedci približujú svoju prácu.

Ing. Anna Grenčíková je mladou slovenskou vedkyňou, aktuálne pôsobiacou na Oddelení environmentálneho inžinierstva na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. V minulosti sa na tomto oddelení venovala zelenej syntéze aktívnych nanomateriálov a ich využitiu pri odstraňovaní mikropolutantov (zvyšky liečiv, drog a ich metabolitov) z odpadových vôd, ako aj jej dezinfekcii. V súčasnosti je členkou vedeckého tímu, ktorý sa zaoberá čoraz častejšie skloňovaným environmentálnym problémom mikroplastov. V danej téme je úspešnou riešiteľkou grantu „Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov“, ktorý je súčasťou Programu na podporu mladých výskumníkov. Vo svojej dizertačnej práci rozoberá možné zdroje tohto znečistenia a ich distribúciu v povrchových vodách Váhu. Zaujíma sa taktiež o degradáciu vybraných druhov mikroplastov biotickou cestou i účinkom progresívnych abiotických činiteľov. Svoje teoretické vedomosti ako i doterajšie vedecké závery prezentovala na viacerých odborných konferenciách, aj s medzinárodnou účasťou, a publikovala vo viacerých karentovaných časopisoch.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky