Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Mikroplasty – malý-veľký problém pre našu Zem

VEDA NA DOSAH

Mikroplasty sú malé kúsky plastov unášané vodou, poletujúce atmosférou, ukladajúce sa v pôde. Správy o nich rezonujú v médiách čoraz častejšie, dostávajú sa tak do povedomia širokej verejnosti.

Vzbudzujú nemalé obavy, najmä ak sa hovorí o ich výskyte v pitnej vode alebo prestupe do potravového či potravinového reťazca. Je toto rozhorčenie opodstatnené? Aký je pôvod mikroplastov? Kto je zodpovedný za ich distribúciu? Kde všade sa ešte nachádzajú? Ako boli doteraz identifikované? V čom spočíva ich riziko vo vzťahu k životnému prostrediu a k nám samotným?

Kto je Anna Grenčíková

Anna Grenčíková je internou doktorandkou oddelenia environmentálneho inžinierstva spadajúceho pod Fakultu chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Je členkou vedeckého tímu, ktorý sa zaoberá čoraz častejšie skloňovaným environmentálnym problémom mikroplastov. V danej téme je úspešnou riešiteľkou grantu Mikroplasty a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov, ktorý je súčasťou Programu na podporu mladých výskumníkov. Vo svojej dizertačnej práci rozoberá možné zdroje tohto znečistenia a ich distribúciu do povrchových vôd Váhu. Zaujíma sa taktiež o degradáciu vybraných druhov mikroplastov biotickou cestou i účinkom progresívnych abiotických činiteľov. Popri svojej výskumnej práci sa podieľa aj na tom, aby sa daná problematika dostala do povedomia širokej verejnosti, čo dosahuje  prostredníctvom popularizačných prednášok, podcastov a knižných publikácií.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky