Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Potrebujeme jadrovú energiu?

VEDA NA DOSAH

Ako svietiť, kúriť či používať elektroniku a pritom nezničiť planétu?

V súčasnosti sa živo diskutuje o klimatických zmenách, ich príčine a možných riešeniach. RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc., ktorý do roku 2019 pôsobil ako riaditeľ Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, vo svojej prednáške hovorí o tom, aké má naša planéta možnosti z pohľadu energií.

Dozviete sa v nej, ako energiu spotrebúvame, ako ju vytvárame a aké scenáre nás čakajú v blízkej budúcnosti. „Obnoviteľné zdroje energie pokrývajú zhruba 5 percent. K bezuhlíkovým energiám patrí jadrová a vodná energia. Tie tvoria 20 až 25 percent energie. Ťažisko produkcie energie tvoria zdroje využívajúce fosílne palivá. Tie tvoria asi 70 percent z celkového množstva energie,“ hovorí odborník.

RNDr. Stanislav Hlaváč, CSc., bol v rokoch 2011 – 2019 riaditeľom Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. V roku 1983 obhájil dizertačnú prácu na tému Gama emisie v jadrových reakciách indukovaných neutrónmi a získal vedeckú hodnosť CSc. Počas výskumu v oblasti jadrových reakcií s rýchlymi neutrónmi absolvoval v roku 1979 dlhodobý študijný pobyt na Kyjevskej štátnej univerzite. Aktívne sa zapájal aj do početných výskumných projektov koordinovaných Medzinárodnou agentúrou pre atómovú energiu vo Viedni. V rokoch 1980 – 1990 venoval značné úsilie vývoju základného experimentálneho zariadenia oddelenia jadrovej fyziky FU SAV – zdroja 14 MeV neutrónov. Zaoberal sa hlavne iónovým zdrojom, iónovou optikou a štúdiom gama emisie v jadrových reakciách.

V roku 2001 založil Agentúru na podporu vedy a techniky v Bratislave a bol jej riaditeľom až do roku 2006. Už v roku 1983 absolvoval dlhodobý pobyt na Ústave Maxa Plancka pre jadrovú fyziku v Heidelbergu, na ktorý nadväzovali pobyty v Spoločnosti pre výskum ťažkých iónov (GSI m.b.H.) v Darmstadte, kde spolupracoval na experimentoch Crystal Ball, TAPS i HADES a venoval sa reakciám relativistických ťažkých iónov.

Vedecká cukráreň je cyklus pravidelných stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. NCP VaT oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Tak ako v každej cukrárni, aj v tejto sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch. Svoje zohráva tiež mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky