Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Jozef Šibík o tom, ako sneh formuje svet okolo nás

VEDA NA DOSAH

Snehu je čoraz menej a mizne aj z miest, kde bol celé storočia. Ako to ovplyvňuje Zem? Čo s tým možno urobiť?

Prednáška doktora Šibíka sa detailne zaoberá snehom, jeho výskytom a absenciou i vplyvom týchto trendov na životné prostredie. Hovorí o vplyve snehu na prítomnosť špecifických rastlinných druhov a spoločenstiev v danom prostredí, o jeho úlohe pri distribúcii rôznych druhov rastlín, jeho ochrannej, ale aj ničivej funkcii.

V druhej polovici prednášky hovorí odborník aj o tom, že štát by sa mal viac zamerať na vytvorenie rámcov, ktoré nám umožnia sa viac vyhýbať súčasným negatívnym trendom, akými sú napríklad pokusy o vystavanie lyžiarskeho strediska v Bratislave, kde v posledných rokoch sneh takmer nie je.

„Ja rád lyžujem. Chodím rád do hôr a lyžovanie k tomu podľa mňa patrí. Prosím, neberte túto časť mojej prednášky ako negatívnu voči lyžovaniu, tak to naozaj nie je. Chcem len, aby sme brali do úvahy limity daného prostredia,“ hovorí botanik.

RNDr. Jozef Šibík, PhD., pôsobí v Centre biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied. Špecializuje sa najmä na výskum vysokohorskej a arktickej vegetácie, dlhodobo sa venuje ekológii a dynamike rastlinných spoločenstiev v meniacom sa prostredí od lužných lesov cez lúky a pasienky až po najvyššie končiare hôr. Okrem terénneho výskumu v európskych pohoriach skúmal taktiež horské oblasti v Južnej Afrike, Bolívii a Severnej Amerike.

V roku 2013 pôsobil ako hosťujúci výskumník na Colorado State University vo Fort Collins v USA, kde sa v spolupráci s Dr. Davidom J. Cooperom zaoberal vplyvom pasenia na alpínsku vegetáciu. Nadviazal tiež spoluprácu s University of Alaska Fairbanks, s tímom prof. Donalda „Skipa“ Walkera, kde bol od roku 2014 viackrát na výskumných pobytoch.

Výsledky jeho práce sa v aplikovaných odvetviach využívajú na vypracovanie modelov manažmentu pre rôzne typy biotopov, odborné rozhodovania priamo ovplyvňujúce využívanie biotopov a pri zónovaní národných parkov. Je spoluautorom objektívnej vedeckej zonácie Tatranského národného parku z roku 2012.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný. Táto prednáška sa konala bez prítomnosti verejnosti.

(TL, LDS)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky