Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Zeleným betónom k uhlíkovej neutralite?

VEDA NA DOSAH

Profesor Martin T. Palou vo svojej prednáške hovorí o tom, ako sa dá betón vyrábať ekologickejšie.

Je ľahké ho vyrobiť a ešte ľahšie používať. V tekutom stave z neho môžeme vytvarovať, čo chceme. Je tuhý a pevný – betón si svoje miesto na „stavebníckom výslní“ jednoznačne zaslúžil.

V ekonomicky vyspelých krajinách predstavuje približne dve tretiny spotreby všetkých konštrukčných stavebných materiálov, v roku 2020 sa globálne vyprodukovalo viac ako 20 miliárd ton betónu. Denná spotreba tohto materiálu na každého obyvateľa našej planéty tak predstavovala tri litre, čím sa stal betón po vode druhou najviac spotrebovanou komoditou na svete.

Suroviny na výrobu tohto materiálu sú dostupné, vedľajším produktom jeho výroby je však veľké znečistenie životného prostredia. Cementársky a stavebný priemysel sa preto spolu s vedcami usilujú o zníženie vplyvu jeho výroby na planétu tak, že sa snažia zdokonaliť výrobné techniky, využívať pri výrobe alternatívne suroviny a palivá a vyvíjať produkty novej generácie – inteligentný a zelený betón.

Ako môže priemyselná výroba zeleného betónu prispievať k procesu dekarbonizácie a spolu s ostatnými opatreniami pomôcť dosiahnuť uhlíkovú neutralitu do roku 2050?

Viac sa dozviete v prednáške profesora Martin T. Paloua.

Prof. Dr. Ing. Martin T. Palou je vedeckovýskumným a pedagogickým pracovníkom s dlhoročnou skúsenosťou v oblasti vývoja a aplikácií stavebných materiálov a vedúcim oddelenia hmôt a materiálov i zástupcom riaditeľa Ústavu stavebníctva a architektúry SAV.

Bol členom technickej komisie pre cement a stavebné vápna v Európskej komisii pre normalizáciu, kde pracoval na harmonizácii Európskych noriem pre cementy a stavebné vápno. Zúčastnil sa na Európskom programe Copernicus CIPA CT 94-0105, intenzívne sa podieľal na riešení viacerých vedeckovýskumných úloh v oblasti základného a aplikovaného výskumu. Je tiež aktívny v spolupráci s výrobnou sférou, kde participuje na riešení a realizácii výrobno-technologických projektov.

Získal cenu Jána Bahýľa, ktorú mu v roku 2010 udelil Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky za vynález  (ÚVPV SR) Patent SK 286943 – Spôsob výroby portlandského slinku s využitím kryštalickej vysokopecnej trosky. Po úspešnom inauguračnom konaní vo VUT Brno v roku 2012, bol v roku 2013 v Prahe vymenovaný za profesora v odbore chemie materiálů a vlastnosti.

Veda v CENTRE je podujatie, ktoré pre širokú verejnosť organizuje raz do mesiaca Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave. Koná sa pravidelne každý posledný štvrtok v mesiaci o 17.00 v priestoroch CVTI SR v Bratislave (s výnimkou mimoriadnych udalostí). Vstup je pre verejnosť voľný. Táto prednáška sa konala bez prítomnosti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky