Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Svetelné znečistenie – čo nám hrozí?

VEDA NA DOSAH

Svetelná kontaminácia prostredia je definovaná ako neprimerané používanie umelého svetla v noci, čo môže mať negatívny dopad na ekológiu, biodiverzitu a ľudské zdravie. Pôvodne na jej negatívne aspekty poukazovali najmä astronómovia, avšak v súčasnosti sa množia údaje o negatívnych dôsledkoch svetelnej kontaminácie v súvislosti s ľudským zdravím, a to najmä s nárastom výskytu rakoviny, neurologických a kardiometabolických chorôb.

Umelé svetlo v noci potláča rytmickú produkciu melatonínu, ktorý je hlavným neuroendokrinným signálom prenášajúcim do organizmu informáciu o cykloch svetla a tmy. Tento hormón synchronizuje naše cirkadiánne rytmy vrátane cyklu spánok -bdenie s prostredím. Škodlivá je najmä modrá časť spektra obsiahnutá v bielom studenom svetle, ktorého použitie by malo byť v noci minimalizované. Do akej miery bude prílišné nočné presvetľovanie našich miest problémom pre ďalšie generácie? Čo sú to biologické hodiny? Kde presne v našom organizme sídlia? Ako sa dokážeme/môžeme brániť proti narúšaniu našich prirodzených cyklov?

Kto je Michal Zeman

Prof. RNDr. Michal Zeman, DrSc. je biológ a fyziológ z Katedry živočíšnej fyziológie a etológie Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave. Vo svojej vedeckej práci sa venuje výskumu cirkadiánnych rytmov a expresii hodinových génov, ako aj dôsledkom narušenia časovej organizácie na vznik civilizačných chorôb.

Čo je Veda v CENTRE

Vedecké kaviarne pod názvom Veda v CENTRE pravidelne raz do mesiaca organizuje pre širokú verejnosť Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri Centre vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) v Bratislave.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky