Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Sviatok slovenského vesmírneho segmentu

VEDA NA DOSAH

Slovensko sa po prvý raz podieľalo na schvaľovaní programov, misií a rozpočtu Európskej vesmírnej agentúry.

ministri na zasadnutí ESA

Zdroj: ESA

V dňoch 22. a 23. novembra 2022 sa v Paríži uskutočnilo Zasadnutie Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA) za účasti ministrov členských a pridružených štátov a vysokých predstaviteľov pozorovateľov. Slovensko sa na tomto zasadnutí zúčastnilo po prvý raz ako pridružený člen. Okrem voľby predsedu Rady ESA na ministerskej úrovni sa tak mohlo podieľať aj na schvaľovaní programov a misií a rozpočtu agentúry.

Výnimočné členstvo v perspektívnom segmente

Slovenská republika je od 13. októbra 2022 pridruženým členom ESA a je pri kľúčových udalostiach v rozhodovaní agentúry. Cieľom ministerskej Rady ESA bolo určenie ďalšieho smerovania agentúry a schválenie finančných prostriedkov na prebiehajúce a budúce programy a misie ESA v rámci trojročného rozpočtového obdobia agentúry v rokoch 2023 až 2025. Ministri ako najvyšší zástupcovia členských štátov udelili počas tohto stretnutia agentúre ESA a jej generálnemu riaditeľovi mandát na stanovenie priorít agentúry s cieľom reakcie na globálne výzvy, ktorým v súčasnosti Európa čelí, prostredníctvom cielených vesmírnych opatrení a riešení.

„Členstvo Slovenska v ESA je veľmi dôležité. Nesmieme v oblasti vesmírneho výskumu a vývoja vesmírnych technológií zaostať. Jednoducho je to segment s najväčšou perspektívou a najvyššou pridanou hodnotou. Susedné krajiny už majú skúsenosti a evidenciu o tom, aký pozitívny vplyv má vesmírny sektor na ich hospodárstvo vďaka zapojeniu technologických firiem, generovaniu inovatívnych startupov a prepojeniu výskumníkov s biznisom. Keby sme túto oblasť zanedbali, tak by naozaj hrozilo, že zostaneme na úrovni montážnej haly,“ uviedol vedúci slovenskej delegácie na zasadnutí minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Ján Horecký.

Prijalo sa Uznesenie ESA k akcelerácii využívania vesmíru v Európe

Okrem schválenia programov a rozpočtu agentúry sa počas zasadnutia prijalo napríklad aj Uznesenie ESA k akcelerácii využívania vesmíru v Európe s úmyslom využiť príležitosti, ktoré vesmírny sektor, vesmírne technológie, dáta a služby ponúkajú, a podporiť komercializáciu vesmírnych aktivít s cieľom dosiahnuť pozitívne sociálno-ekonomické vplyvy a ďalšie výhody pre spoločnosť a občanov Európy.

„Vesmírny sektor nie je len o teórii a výskume. Bez vesmírnych technológií si každodenný život už nevieme predstaviť. Jednoducho komunikačné satelity, satelitná navigácia a diaľkový prieskum Zeme sú nevyhnutnou súčasťou dnešného fungovania na Zemi, napríklad v poľnohospodárstve, doprave, bankovníctve, ako aj pri riešení krízových situácií,“ vyzdvihol Horecký.

Slovensko si vybralo oblasť svojho záujmu

Členské štáty si zároveň mohli vybrať oblasti, ktorým sa budú v najbližších rokoch venovať. Slovenská republika sa prihlásila k účasti na týchto voliteľných programoch ESA: Program pozorovania Zeme, Program všeobecnej technickej podpory, Program pre vesmírnu bezpečnosť a Program komercializácie s úmyslom založenia ESA Business Incubation Centre na Slovensku.

Minimálny ročný finančný príspevok Slovenskej republiky do ESA od roku 2023 bude 4,5 milióna eur. „Už aj v minulosti sa osemdesiat percent z príspevku vrátilo späť do Slovenskej republiky formou rôznych kontraktov pre výlučne slovenské subjekty. Zhruba štyridsať firiem je dnes na Slovensku zapojených do vesmírneho programu a dúfam, že toto číslo bude narastať. Zo skúseností plnohodnotných členských štátov vidíme, že v krajinách s vyspelým vesmírnym priemyslom môže byť návratnosť týchto investícií až päťnásobná. Pričom ak by sme započítali aj mimoekonomické parametre, ako je rozvoj vedy a výskumu, osveta v tejto oblasti a celospoločenský posun smerom k týmto technológiám a týmto oblastiam priemyslu, vie byť táto návratnosť aj vyššia,“ vysvetlil šéf rezortu školstva.

Minister Horecký vyzdvihol aj našu doterajšiu spoluprácu s agentúrou ESA, poukázal na tradíciu vesmírneho výskumu na Slovensku a potenciál nášho ďalšieho smerovania. Zároveň vyjadril potrebu solidarity a spolupráce rôznorodých vesmírnych aktérov v snahe dosahovania spoločných ambícií.

Zdroj: TS MŠVVaŠ SR

(JM)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky