Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Vedecké pokusy Štyri živly: Voda: Ľadovec

VEDA NA DOSAH

Dnes si pomocou pokusu ukážeme rozdiel medzi topením pevninského a oceánskeho ľadovca.

 

Pradávni ľudia považovali prírodné živly za božské bytosti, ktorých sa báli, a preto im prejavovali úctu. Moderný človek pochopil ich fyzikálne aj chemické vlastnosti a skrotil ich vo svoj prospech. Avšak podcenil fakt, že príroda je silnejšia ako on. A keď v nej niečo vychýli z rovnováhy, vráti mu to. Neraz práve prostredníctvom svojich živlov.

Vedecké pokusy Štyri živly približujú prostredníctvom vedeckej šou vlastnosti ohňa, vody, vzduchu a pôdy. V náučných a zároveň zábavných videopokusoch vám ukážeme, že príroda je hravá, ale treba mať pred ňou rešpekt.

Vedeli ste, že…

Príčinou vyhynutia pravekých mamutov a ďalších veľkých bylinožravcov bolo aj topenie ľadovcov, ktoré spôsobilo rýchle otepľovanie na konci poslednej doby ľadovej (cca pred 12 000 rokmi). Keď sa začali zmenšovať, v prostredí sa zvyšovala vlhkosť a následne sa začala meniť flóra. Tým pádom vymizla vegetácia, ktorou sa mamuty dovtedy živili. Vedci to potvrdili len nedávno. Viac sa dočítate na portáli Veda na dosah TU.
Vedci skúšajú zastaviť topenie najväčších ľadových plôch na zemeguli pomocou skleneného púdru, podmorských múrov či veterných čerpadiel. O najzaujímavejších projektoch na záchranu arktického ľadu sa dočítate na našom portáli TU.
Ak sa nepodarí zastaviť nárast globálnej teploty pod 2 stupne Celzia, hrozí, že Grónsko sa nezvratne roztopí a následkom toho stúpne hladina svetového oceánu až o 7 metrov. Tento ostrov spolu s Arktídou významne stabilizuje celý klimatický systém, ktorý okrem iného zabezpečuje súčasné prúdenie Golfského prúdu. Viac si o tom môžete prečítať na našom webe TU.

Čo potrebujeme na pokus ľadovec?

Potrebujeme:
• dve nádoby s ľadom,
• dve akváriá,
• kamene,
• vodu,
• fixku.

Vedecká show vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

Pripravilo ju Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti (NCP VaT), ktoré je súčasťou Centra vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky