Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Unikátne objavy košických paleontológov v Botanickej záhrade UPJŠ v Košiciach

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: papraď; Pixabay.com (Free-Photos)

Kamenný herbár je výstava organizovaná Botanickou záhradou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Centrom interdisciplinárnych biovied Technologického a inovačného parku UPJŠ v Košiciach, Slovenským múzeom ochrany prírody a jaskyniarstva a Školou úžitkového výtvarníctva. Odborné vedenie podujatia, ktoré sa začne v piatok 7. decembra 2018, zastrešuje svetoznámy paleontológ a objaviteľ niekoľkých druhov dinosaurov doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D.

Na výstave sa návštevníci oboznámia s rôznymi typmi skamenelín (fosílií), prezrú si mnohé originálne paleontologické nálezy rastlín a živočíchov z rôznych kontinentov a prostredníctvom obrazového materiálu sa oboznámia s vývojom života na našej planéte. Stredobodom pozornosti sú objavy nového druhu Archaeopteryxa, operených dinosaurov, unikátneho dinosaurieho embrya v gigantickom vajci a zubu pravekého človeka z Číny, ktorých autorom je Martin Kundrát a jeho medzinárodným tím. Návštevníkov určite zaujme priamy kontakt so živými skamenelinami, ktoré si pamätajú éru dinosaurov, konkrétne wolémiou vznešenou objavenou v roku 1994 v Austrálii. (pozn. články o doc. Martinovi Kundrátovi na portáli Veda na dosah)

„V skleníkoch a vo vonkajšom areáli botanickej záhrady rastie množstvo ďalších druhov rastlín, ktoré sú mladšími príbuznými prastarej flóry Zeme, ako sú rôzne paprade, prasličky, cykasy, ginká, tisy, cédre či araukárie. Tieto môžu návštevníci v botanickej záhrade kedykoľvek objavovať a z viacerých takýchto druhov bude počas výstavy vytvorený simulovaný druhohorný prales“, uviedol riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

Výborným zdrojom prehistorických informácií o slovenskom praveku sú jaskyne, ich kvapľová výzdoba, ale aj pozostatky kostí a iných artefaktov. Kvaple budú na výstave predstavené ako paleoklimatické archívy rôznych tvarov a vzácnych kryštálových foriem zo Slovenska i zo zahraničia. Na reze kvapľa môžu návštevníci pozorovať prírastkové vrstvičky postupne rastúceho stalagmitu, ktoré uchovávajú chemické informácie o zrážkovej vode prenikajúcej do jaskyne počas tisíc rokov. Návštevník si ďalej môže na základe porovnania lebky medveďa hnedého a sánky medveďa jaskynného predstaviť dôležitý rozdiel vo veľkosti oboch zvierat. Lebka psa nachádzajúca sa na výstave bude demonštráciou domestifikácie zvierat človekom (skrotenie vlka) – v tomto prípade zmenšenie veľkosti tela, resp. hlavy. Vystavená stehnová kosť koňa naopak bude demonštrovať proces domestifikácie zvieraťa vo vzťahu k zväčšeniu, resp. robustnosti tela. Exponát v podobe zuba nosorožca poukáže na to, že fosílie nosorožcov a mamutov srstnatých sú symbolmi krutého prostredia doby ľadovej. Lebka soba s torzom parožia nám zase prezradí, že sob prežil náhle zmeny klímy. Hoci dnes už nežije na našom území, ale viac na severe, je to dôkaz migrácie zvierat.

Ilustračné foto: jaskyňa; Pixabay.com (Lohrelei)

Súčasťou výstavy bude premietanie reportáží a fotodokumentačných záberov z paleontologických expedícií a výskumu medzinárodného paleobiologického tímu Martina Kundráta. Záujemcovia zároveň budú môcť obdivovať a odfotiť sa so stehennou kosťou sauropódneho dinosaura, ktorá bola pripravená v reálnych rozmeroch. Kosť bola vyrobená v spolupráci so Školou úžitkového výtvarníctva. Najmenší návštevníci sa budú môcť na chvíľku zmeniť na paleontológov a v pripravenom paleontologickom nálezisku vykopať svojho trilobita. Výstavu si môžu návštevníci vychutnať od piatku 7. decembra 2018 a potrvá do 3. februára 2019 (každý deň aj počas sviatkov v čase od 9.00 do 15.00 hod.) v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

 

Informácie poskytla: Mgr. Linda Babušík Adamčíková, tlačová referentka a hovorkyňa UPJŠ v Košiciach

Redigovala a uverejnila: VČ

Ilustračné foto: Pixabay.com (úvod: Free-Photos; v texte: Lohrelei)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky