Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Najväčší zachovaný panónsky háj na Slovensku Gavurky očarí každého návštevníka

VEDA NA DOSAH

Jedinečné miesto pri obci Dobrá Niva v Pliešovskej kotline láka nielen výletníkov, ale i vedeckých pracovníkov.

Dávne pasienky na Slovensku mali zvyčajne formu riedkych, najmä dubových hájov. Foto: Juraj Gavura

Dávne pasienky na Slovensku mali zvyčajne formu riedkych, najmä dubových hájov. Foto: Juraj Gavura

Ak sa vás niekto opýta, čo je pasienok, väčšinou si predstavíte rozsiahlu zelenú lúku s pasúcimi sa ovečkami. Nie vždy to však bolo tak.

Od dávnych čias stredoveku až do 19. a začiatku 20. storočia bývalo zvykom, že sa hovädzí dobytok, ovce, kozy, ale i svine pásavali nielen na lúkach, ale aj v lesoch. Dnes sú lesné pasienky vzácnosťou – buď zarástli burinou, krovím a novým lesom, alebo ich postupne človek odlesnil a premenil na lúky, čisté pasienky a polia.

Dávne pasienky na Slovensku mali zvyčajne formu riedkych, najmä dubových hájov. Do dnešných čias sa ich však zachovalo len veľmi málo. Najväčší z nich sa rozkladá medzi obcami Dobrá Niva a Sása v okrese Zvolen a nesie názov Gavurky.

Miesto plné prastarých košatých dubov

Ide o čarovné miesto plné prastarých, pokrútených i rovných 200- až 400-ročných košatých dubov slavónskeho typu s prevahou duba letného (Quercus robur). Na rozľahlej ploche ich stojí asi 600. V korunách mohutných dubov si našli domov rôzne vzácne druhy vtákov, hmyzu a ďalšie živočíchy, viazané na takýto biotop, preto okrem turistov láka toto miesto i vedcov z celého sveta.

Na rozľahlej ploche stojí asi 600 prastarých dubov. Foto: Juraj Gavura

Na rozľahlej ploche stojí asi 600 prastarých dubov. Foto: Juraj Gavura

Nepekný kus histórie

Rozsiahly areál si pamätá i nie celkom pekný kus histórie. Po roku 1968 totiž Gavurky potichu zabrali sovietske vojská a v dubovom háji si pod zemou vybudovali úkryty, z ktorých sa mnohé dokonca zachovali dodnes. Našťastie, unikátny priestor výraznejšie nepoškodili a stopy po ich pobyte už pomaly zahladzuje sama príroda.

Dnes je miesto označené ako chránený areál európskeho významu a je v správe štátnej ochrany prírody Poľana.

Chránený areál európskeho významu je dnes v správe štátnej ochrany prírody Poľana. Zdroj: SAD Zvolen

Chránený areál európskeho významu je dnes v správe štátnej ochrany prírody Poľana. Zdroj: SAD Zvolen

Krátka prechádzka

Do hája Gavurky môžete ísť dokonca na veľmi rýchlu, polkilometrovú vychádzku. Stačí, že sa vyberiete z autobusovej zastávky v Dobrej Nive smerom na Sásu po vedľajšej ceste. Po ľavej strane vám po chvíli padnú do oka vŕšky Javoria a pred nimi riedky les košatých dubov – to sú ony, pozoruhodné Gavurky.

Zdroj: SAD Zvolen
(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky