Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

V máji sa na Prešovskej univerzite uskutoční Logická olympiáda intelektovo nadaných detí

VEDA NA DOSAH

Do jedenásteho ročníka podujatia sa zaregistrovalo vyše 2400 účastníkov.

Finále Logickej olympiády intelektovo nadaných detí na PU v Prešove sa uskutoční v máji. Zdroj: PU v Prešove

Finále Logickej olympiády intelektovo nadaných detí na PU v Prešove sa uskutoční v máji. Zdroj: PU v Prešove

Do 11. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných detí sa zaregistrovalo takmer 2500 účastníkov. Finále podujatia sa uskutoční v máji v priestoroch Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. Jeho spoluorganizátormi sú tento rok aj Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a Regionálny úrad školskej správy v Prešove.

Preverí žiakov prvého i druhého stupňa ZŠ

Logická olympiáda preverí logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie účastníkov. Zasúťažia si v dvoch kategóriách: žiaci 1. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník) a žiaci 2. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník). Finále budú predchádzať školské kolá zaregistrovaných škôl, ktoré sa uskutočnia v marci.

Rodičia sa môžu poradiť s odborníkmi

Finalisti Logickej olympiády intelektovo nadaných detí sa okrem samotných „pretekov“ v myslení budú môcť zúčastniť na workshope, ktorý je jednou z klasických sprievodných akcií súťaže. V predvečer finále čaká účastníkov najmä zo vzdialenejších kútov našej krajiny outdoorová aktivita – výprava k vodnej nádrži Sigord v blízkych Slanských vrchoch. Jej názov je Večer talentov.

Stretnutie nadaných žiakov, rodičov a učiteľov v lesoch obohatí kúzelná fyzika, spoločenské hry, netradičné matematické hry, hlavolamy a rébusy.

„Rodičia a učitelia môžu využiť príležitosť konzultovať problematiku a získať informácie o špecifikách edukácie intelektovo nadaných žiakov,“ uviedol interný doktorand na PF PU a učiteľ intelektovo nadaných žiakov Ľuboš Lukáč.

Pri vodnej nádrži Sigord sa dozvedia aj o ďalších projektoch a aktivitách celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, do portfólia ktorej patrí aj Logická olympiáda intelektovo nadaných detí.

Na odbornom seminári vystúpia i nadaní

Ambíciou odborného seminára Rozumieme nadaným, ktorý takisto prebieha v priestoroch Prešovskej univerzity, je osloviť učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, rodičov žiakov a študentov PF PU, ktorých profesionálne stretnutia s nadanými žiakmi v praxi ešte iba čakajú.

„V auditóriu má svoje miesto aj laická verejnosť. Témy seminára vymedzujú príspevky odborníkov z oblasti výchovy a vzdelávania nadaných žiakov. Po odborných prednáškach a vystúpeniach učiteľov z praxe príde na rad pohľad na vzdelávanie nadaných detí očami samotných detí, ktoré si pripravia vlastné príspevky,“ uzavrel Lukáč, ktorý je autorom celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Zdroj: TS PU v Prešove

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky