Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Do škôl preniká lesná pedagogika

VEDA NA DOSAH

Na konferencii v Nitre o nej budú diskutovať odborníci.

Dievča skúmajúce kvet pomocou lupy. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok. Zdroj: iStockphoto.com

Slovenskí aj zahraniční učitelia, vychovávatelia a odborníci z praxe, lesníci a lesní pedagógovia budú posledné dva septembrové dni diskutovať v Nitre na tému Učenie o lese a udržateľnosť vo výchove a vzdelávaní.

Konferenciu, ktorá nesie rovnaký názov, organizuje Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Na pedagogicko-aplikačnom výskume PF UKF v Nitre s ňou spolupracuje Centrum transferu poznatkov lesnej pedagogiky Národného lesníckeho centra (NLC) vo Zvolene.

Súčasťou podujatia budú tiež workshopy Les ukrytý v knihe, Les v tichu, Stromček z lesa, Učebné pomôcky v lesnej pedagogike, Lesná olympiáda a iné, ktoré sa uskutočnia v zrekonštruovanom areáli Pedagogickej fakulty UKF a externých učebniach školy.

Podarilo sa akreditovať vzdelávanie pre lesných pedagógov

Inštitúciám sa v rámci projektu podarilo akreditovať i ďalšie vzdelávanie pre lesníkov – lesných pedagógov. Ich prizývanie do škôl má totiž podľa doterajších prieskumov pozitívny vplyv na utváranie povedomia o ochrane prírody a zbieranie nových poznatkov o lese.

Programy založené na zážitkovom učení, ktoré budú lesníci v školách viesť, majú svoju pedagogicko-didaktickú štruktúru a plnia viacero cieľov.

Pozrite si

Lesná pedagogika sa na Slovensku rozvíja už viac ako dvadsať rokov. Zmyslom projektu je overiť ju v praxi a dostať ju do povedomia pedagógov a študentov prostredníctvom pedagogicko-didakticky prepracovanej a výskumom overenej metodiky s interdisciplinárnym prístupom výučby.

Takýto prístup k edukácii môže podľa NLC v budúcnosti prispieť k posilneniu hodnôt, ako sú rešpekt a zodpovednosť za prírodu, životné prostredie, ale aj láska a empatia k všetkému živému.

Zdroj: TS NLC

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky