Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Matematik Fečkan sa opäť dostal medzi najcitovanejších vedcov

VEDA NA DOSAH

Prácu slovenského vedca vyzdvihol i svetoznámy fyzik a držiteľ Nobelovej ceny Kip Thorne.

Prácu matematika Michala Fečkana ocenil aj fyzik Kip Thorne.

MIchal Fečkan (vpravo) spolu s držiteľom Nobelovej ceny fyzikom Kipom Thornom. Zdroj: Tomáš Madeja, UK

K svetovej špičke najcitovanejších vedcov sa už druhýkrát zaradil matematik Michal Fečkan z Univerzity Komenského v Bratislave. Pred niekoľkými dňami získal prestížne ocenenie Highly Cited Researcher 2021 v odbore matematika vďaka viac ako 3300 citáciám jeho publikácií.

Tohtoročný zoznam najcitovanejších vedcov zahŕňa 6602 vedcov z viac ako 70 krajín v rôznych odboroch. Ide o vedcov s významným vplyvom vo svojom odbore vďaka viacnásobným citáciám za posledné desaťročie. Ich publikácie patria k jednému percentu najcitovanejších v databáze Web of Science.

Zoznam zverejňuje spoločnosť Clarivate, ktorá vlastní a prevádzkuje kolekciu vedeckých zdrojov vrátane prestížnej databázy Current Contents.

Matematika ho baví

Michal Fečkan pôsobí na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Odborne sa zaoberá nelineárnou funkcionálnou analýzou, dynamickými systémami a ich aplikáciami. Veľkej pozornosti sa teší jeho prínos v oblasti analýzy riešení rovníc so zlomkovými deriváciami.

Napísal viacero vedeckých monografií, ktoré vyšli v špičkových zahraničných vydavateľstvách. Zároveň je garantom magisterského študijného programu manažérska matematika a doktorandského programu numerická matematika. Je držiteľom ocenenia Vedec roka SR 2017. Jeho Hirschov index je 28 (jeden z indexov citačného ohlasu; udáva, koľko autorových článkov dosahuje vyššiu citovanosť, než je poradové číslo článku podľa počtu citácií, pozn. red.).

„Je to pocta pre moju vedeckú prácu. Matematiku robím hlavne preto, lebo ma baví a viem sa v nej realizovať. Ale tiež potrebujem odozvu na moju prácu a toto zaradenie mi potvrdzuje, že moje snaženie má zmysel. Potom to chápem ako vďaku pre moju rodinu, akadémiu a univerzitu, že som mohol a môžem vedecky pracovať. Bez toho by som nebol tam, kde som teraz. Teda vnímam to dosť komplexne, ale hlavne kladne a s pokorou,“ reagoval na ocenenie Michal Fečkan.

Fečkanovu prácu vyzdvihol aj Kip Thorne

Matematik získal ocenenie Highly Cited Researcher prvýkrát v roku 2019 a teraz sa tento úspech opakuje. Ďalšou pozitívnou správou je fakt, že sa na zozname tentoraz nachádzajú aj ďalší slovenskí vedci. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre má dvoch zástupcov, a to Mariána Brestiča a Mareka Živčáka. Štvrtou vedkyňou je Kaudia Jomová z Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Česko má v rebríčku desiatich vedcov, rovnako má Poľsko a Rakúsko, Maďarsko troch. Najväčšie zastúpenie výskumníkov má USA, konkrétne 2622, Čína ich má 935 a Veľká Británia 492.

„Mimoriadne oceňujem medzinárodné uznanie profesora Michala Fečkana, ktorý patrí medzi svetových odborníkov. Jeho výskum nedávno pri svojej návšteve na Univerzite Komenského vyzdvihol aj nositeľ Nobelovej ceny Kip Thorne. Michal Fečkan je jedným z dôkazov, že na slovenských univerzitách sa robí svetová veda,“ uzavrel rektor UK Marek Števček.

Zdroj: Tlačová správa Univerzity Komenského

(MAT)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky