Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Profesor Michal Fečkan patrí k najviac citovaným matematikom sveta

Marta Bartošovičová

Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc.

Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc., z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde pôsobí na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky, je jedným z najvýznamnejších slovenských matematikov vo svojej generácii. Vďaka vysokému počtu ohlasov získal prestížne svetové ocenenie Highly Cited Researchers 2019. 

Prieskum, ktorý zahŕňa všetky vedné oblasti, realizuje spoločnosť Clarivate Analytics z Web of Science Group. Profesor Michal Fečkan je  jediným zástupcom Slovenska nachádzajúcim sa v tomto rankingu. Ocenenie je vyjadrením mimoriadneho medzinárodného uznania práce a výsledkov jeho práce. 

Matematik prof. Michal Fečkan (1960) je od roku 1995 pedagógom na Katedre matematickej analýzy a numerickej matematiky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského (FMFI UK) v Bratislave. Docentom  sa stal v roku 2000 a o rok neskôr získal titul DrSc. Od roku 2003 je profesorom. Na fakulte je garantom magisterského študijného programu Manažérska matematika a doktorandského študijného programu Numerická analýza a vedecko-technické výpočty. Je členom Učenej spoločnosti SAV a Jednoty slovenských matematikov a fyzikov. Je držiteľom ocenenia Vedec roka SR 2017. 

Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. Foto Stanislav Griguš

Prof. RNDr. Michal Fečkan, DrSc. Foto Stanislav Griguš

Vo výskumnej práci sa prof. Fečkan zameriava na kvalitatívnu analýzu diferenciálnych rovníc a dynamických systémov a ich aplikáciách. Jeho výsledky zaznamenali v roku 2019 tak vysoký počet ohlasov, že sa zaradil medzi 1% najcitovanejších vedcov na svete pracujúcich v rôznych výskumných zameraniach. 

Vo svojej publikačnej činnosti sa zaoberá širokým spektrom problémov. Významnú časť tvoria jeho práce o chaose v nelineárnych dynamických systémoch. Túto teóriu rozpracoval pre rôzne typy nelineárnych diferenciálnych, ako aj diferenčných rovníc so spojitými i s nespojitými nelinearitami. Tieto problémy sú aplikované na rozličné konkrétne problémy z fyziky, chémie a ekonómie, ako napríklad chaotické kmitania membrány, Duffingovej rovnice kmitania struny alebo McMillanovho zobrazenia. Michal Fečkan s Hirschovým indexom 25 bol celkovo citovaný 2314-krát.

Highly Cited Researchers 2019 

V roku 2019 je Michal Fečkan jediným zástupcom Slovenska, ktorý sa v tomto rankingu nachádza. Jedného zástupcu má v rebríčku napríklad aj Maďarsko, Poľsko má 6, Rusko 10, Česká republika 14 a Rakúsko 55. Najväčšie zastúpenie vedcov má USA – 2737, Čína – 636 a Veľká Británia – 516. Do zoznamu je zaradených 6217 vysokocitovaných výskumníkov z takmer 60 krajín, ktorí patria medzi 1 % najcitovanejších vedcov vo svojom odbore na svete.

Ocenenie pre prof. Michala Fečkana

Ocenenie pre prof. Michala Fečkana

V súvislosti s prestížnym svetovým ocenením Highly Cited Researchers 2019, rektor UK Marek Števček povedal: „Verím, že výsledky a uznanie Michala Fečkana budú povzbudením aj pre ďalších vedcov na univerzite a v budúcnosti budeme mať v tomto prestížnom rebríčku čoraz viac slovenských zástupcov“. Michal Fečkan si 10. decembra 2019 prevezme Zlatú medailu UK.

Na Slovensku sa robí kvalitná veda, ktorú reprezentujú výborní vedci a učitelia ako Michal Fečkan. Myslím si, že je podstatné, aby výučba a veda boli úzko prepojené,“ zdôraznil dekan FMFI UK Daniel Ševčovič a dodal: „Ocenenie je vyjadrením mimoriadneho medzinárodného uznania práce a výsledkov profesora Fečkana a Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK. Je potešiteľné, že naša fakulta, univerzita a Slovensko majú zastúpenie v tomto prestížnom klube.“ 

Prof. Michal Fečkan v rozhovore pre Vedu na dosah, okrem iného, povedal: „Matematika mi poskytuje širokú škálu zaujímavých úloh, ktoré sa snažím pochopiť a tvorivo riešiť. Otvára mi dvere do fascinujúceho sveta čísiel, vzorcov a pekných teórií s praktickými aplikáciami a tie ma motivujú do ďalšieho bádania. Som vďačný za to, že môžem a viem robiť matematiku. Prináša mi do života šťastie a uspokojenie z vlastných výsledkov, ako napríklad o chaose v nelineárnych dynamických systémoch.“ Tieto výsledky, spolu s prácami o frakcionálnych diferenciálnych a diferenčných rovniciach, zhrnul vo svojich monografiách.

Spracovala a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: Stanislav Griguš a NCP VaT pri CVTI SR

Zdroj informácií: Univerzita Komenského v Bratislave

FMFI UK v Bratislave a rozhovor s prof. Michalom Fečkanom 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky