Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Hlavolamy a fyzika: čo nám príroda dovolí vypočítať?

VEDA NA DOSAH

Kvantový fyzik Daniel Nagaj vo videoprednáške hovorí tiež o tom, prečo budú niektoré hlavolamy priťažké aj pre počítače, ktoré ešte len zostavíme.

Septembrová Vedecká cukráreň tentoraz prináša prednášku kvantového fyzika Mgr. Daniela Nagaja, PhD., z Fyzikálneho ústavu SAV o hlavolamoch a fyzike.

Vedec v nej hovorí, že sa snaží  rozlúsknuť, prečo sú niektoré hlavolamy ťažšie ako druhé. Pokračuje zaujímavosťami o počítačoch, ktoré nám prichádzajú na pomoc pri zložitejších a časovo náročnejších hlavolamoch. „Budem hovoriť o tom, ako sa stavia takýto počítač a ako nám pomôže vyriešiť niektoré úlohy,“ približuje na začiatku svojej prednášky. A vzápätí dodáva, že sa dostaneme aj k tomu, prečo nevieme vyrábať stále lepšie a lepšie počítače, čo tvorí z hľadiska fyziky hranicu, ktorá nás v tom obmedzuje. „Niekto môže čítať správy o tom, že počítače budúcnosti vyriešia všetky naše problémy, no ja som z tých ľudí, ktorí hovoria, aby sme boli opatrní.“

Mgr. Daniel Nagaj, PhD., vo svojom výskume spája teoretickú informatiku – teóriu výpočtovej zložitosti – s teoretickou fyzikou – kvantovou mechanikou a kvantovou informáciou. Snaží sa porozumieť výpočtovej zložitosti (alebo jednoduchosti) simulácie mikroskopických, ale zato mnohočasticových systémov popísaných kvantovou mechanikou. Cieľom tohto výskumu je nájsť v prírode zaujímavé a jednoduché fyzikálne systémy, ktoré skrývajú zaujímavé vlastnosti, napríklad možnosť postaviť z nich počítač/simulátor iných systémov. Na druhej strane hľadá aj také, ktorých vlastnosti (základný stav) je zas veľmi pravdepodobne nemožné efektívne preskúmať a porozumieť im, pretože ak by sme to dokázali, získali by sme príliš silný výpočtový nástroj.

Vedecká cukráreň je cyklus pravidelných stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky (NCP VaT) oslovuje vedcov – odborníkov, ktorí vedia populárnou formou a jednoduchým spôsobom študentom vysvetliť zložitosti vedeckého výskumu. Tak ako v každej cukrárni, aj v tejto sa diskutuje v uvoľnenej a priateľskej atmosfére pri čaji, minerálke a koláčikoch. Svoje zohráva tiež mimoškolské prostredie. Témy Vedeckých cukrární sa vyberajú podľa aktuálnosti. Vedecká cukráreň trvá cca 90 minút (45 minút vystúpenie vedca a 45 minút diskusia).

Septembrová Vedecká cukráreň je sprievodným podujatím Festivalu vedy Európska noc výskumníkov 2021. Opäť sa môžete tešiť na vedeckú jeseň – pripravujeme pre vás online program, súťaže, návštevy škôl a ďalšie zaujímavé aktivity. Hlavný program sa uskutočnil 24. 9. 2021. Súčasťou tohtoročnej Európskej noci výskumníkov budú opäť aj sprievodné podujatia – Vedecké kaviarne a Vedecké cukrárne, ktoré prinesú zaujímavé prezentácie výnimočných slovenských vedcov.

Festival vedy Európska noc výskumníkov je projekt finančne podporovaný rámcovým programom Európskej komisie na podporu výskumu, vývoja a inovácií – Horizont 2020, v rámci grantu Marie Skłodowska-Curie, grantová zmluva číslo 101036038.

(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky