Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Cestovanie v čase z hľadiska modernej fyziky. Sci-fi alebo realita?

VEDA NA DOSAH

Mgr. Vratko Polák, PhD. absolvoval Gymnázium Čachovský rad vo Vrútkach, magisterské štúdium v odbore fyzika, špecializácia teoretická a matematická fyzika, na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského a tamtiež aj doktorandské štúdium v odbore teoretická a všeobecná fyzika. Zúčastnil sa viacerých krátkodobých študijných pobytov v Chorvátsku a na vedeckej konferencii z matematickej fyziky v Poľsku. Na viacerých stredných školách na Slovensku prednášal v rámci popularizácie teoretickej fyziky. Vedecky a publikačne je aktívny v oblasti diferenciálnej geometrie, multisymplektickej geometrie, všeobecnej teórie relativity, relativistickej elasticity, teórie parciálnych diferenciálnych rovníc, funkcionálnej analýzy a teórie kategórií. V súčasnosti je zamestnaný ako vedecký pracovník na Katedre teoretickej fyziky a didaktiky fyziky, venuje sa najmä multisymplektickým formuláciám klasickej teórie poľa. K jeho záľubám patrí hlavne šach, či už praktický, alebo korešpondenčný, sci-fi literatúra, programovanie a cyklistika.

Jednou z populárnych tém vo vedeckej fantastike je cestovanie v čase. Nie cestovanie typu „počkať hodinu a sme hodinu v budúcnosti“, ani nie typu „nechajme sa zmraziť alebo nasadnime do rakety a za pár rokov sme tisícročia v budúcnosti, ale vrátiť sa už nemôžeme“. Správne cestovanie v čase je typu „stlačiť gombík a ocitnúť sa hocikde v budúcnosti alebo minulosti“. To sa dá umelecky popisovať rôznymi spôsobmi, z ktorých mnohé môžu viesť k paradoxom nútiacim zamyslieť sa. Ako by to vyzeralo, keby sa dali stroje času kúpiť bežne v obchodoch? Od vzniku všeobecnej teórie relativity však už bolo objavených niekoľko riešení Einsteinových rovníc, ktoré by pripúšťali, aby sa pozorovateľ ocitol vo svojej vlastnej minulosti. Stačí iba správne zakriviť časopriestor a začať sa so správnym zrýchlením pohybovať.
S tým sú spojené rôzne otázky. Možno taký stroj času vôbec v našom vesmíre zostrojiť? Alebo existujú fyzikálne zákony, ktoré by také niečo zakazovali? A ak by sa v čase cestovať dalo, aké fyzikálne javy by ich sprevádzali? Ako to je s nemeniteľnosťou minulosti, ako to je s deterministickým vývojom, ako by sa potom prejavovala slobodná vôľa? Môže človek ísť do minulosti a zabiť svoje minulé ja skôr, než vstúpi do stroja času? Ako by sa na konštrukciu strojov času dali využívať čierne diery, červie diery? Ako je to s prípadným cestovaním do paralelných vesmírov? Prednáška bola venovaná týmto otázkam, a mali sme možnosť zistiť ktoré odpovede sú s modernou fyzikou v súlade a ktoré nie.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky