Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Cestovanie v priamom prenose

VEDA NA DOSAH

Kompletná trasa charterového letu spoločnosti Travel Service, B737-800, KSC – BOJ, z Košíc do Burgasu, 15. 7. 2018, sken je z webovej stránky flightradar24.com

Využívanie satelitnej navigácie a určovanie polohy pomocou satelitov sa už od svojho vzniku spája s leteckou, lodnou, a v súčasnosti už aj so železničnou dopravou. Vďaka družiciam a prepracovaným systémom dopravcov, tak môžeme sledovať aktuálne polohy jednotlivých dopravných prostriedkov.

Zaujíma vás, či lietadlo, loď alebo vlak, ktorým prichádza na návštevu vaša rodina alebo vaši priatelia, meškajú? Ak áno, kde sa práve nachádzajú? Na získanie týchto informácií vám stačia počítač, tablet alebo smartfón, nainštalovaná príslušná aplikácia a pripojenie na internet.

Globálne družicové systémy

V súčasnosti už existujú systémy (GPS, GLONASS, Galileo), ktoré vďaka vypracovanému zoskupeniu kozmických družíc poskytujú 24 hodín denne a kdekoľvek na zemskom povrchu rádiové signály. Tie spracovávajú špecializované prijímače v dopravnom prostriedku, a tak sa dá určiť jeho poloha v priestore a v konkrétnom čase.

GPS (Global Positioning System) je najznámejší rádiový navigačný systém určený na civilné a vojenské použitie. Prevádzkuje ho Ministerstvo obrany USA a skladá sa z troch základných segmentov – kozmického, riadiaceho a používateľského. Kozmický bol pôvodne projektovaný na 24 družíc, ale teraz ich už krúži na orbite 32, čo je maximálny počet, ktorý tento systém umožňuje. Družice obiehajú vo výške 20 350 km nad zemským povrchom na šiestich kruhových dráhach so sklonom 55°k rovine rovníka Zeme. Ich dráhy sú vzájomne posunuté o 60°. Tým sa zaistí, že takmer na celej zemeguli a v akýkoľvek okamih sú nad obzorom minimálne štyri viditeľné družice. Používatelia tejto služby sú vybavení malými elektronickými rádiovými prijímačmi, tzv. GPS lokátormi, ktoré na základe odoslaných signálov z družíc umožňujú vypočítať polohu prijímača s presnosťou na desiatky až jednotky metrov.

Stopovanie lietadiel

Možno sa aj vy pri sledovaní lietadla na oblohe pýtate: Kam to lietadlo vlastne letí? Technickejšie založení pozorovatelia by možno chceli vedieť, o aký typ lietadla ide, prípadne v akej výške a akou rýchlosťou letí. To všetko a aj ďalšie informácie o lietadlách, ktoré sú práve nad nami, ale aj na hociktorom inom mieste na svete, poskytuje niekoľko internetových stránok, venovaných sledovaniu lietadiel v reálnom čase. Tieto stránky môžete nájsť, ak zadáte do vyhľadávača google napríklad výraz flight tracking live (sledovanie letov naživo). Údaje na sledovanie lietadiel on-line sa na webové stránky dostávajú z automatických odpovedačov umiestnených priamo v jednotlivých lietadlách.

Fanúšikom letectva je dobre známa stránka www.flightradar24.com. Má viac úrovní, pričom voľne prístupná verzia poskytuje len základné informácie o jednotlivých letoch. Pri kliknutí na symbol lietadla sa objaví plávajúce okno, v ktorom je informácia o tom, odkiaľ a kam lietadlo letí, o aký typ lietadla ide a aká je jeho poznávacia značka. Zobrazia sa tiež informácie o výške letu a rýchlosti. Pri kliknutí na symbol niektorého letiska sa objaví stĺpec s informáciami o nedávnych i budúcich príletoch a odletoch.

Pre bezpečnosť lodí

Aj pohyb námorných a riečnych lodí môžete sledovať na viacerých webových stránkach, napríklad na stránke shiptracker.live. Ide o obľúbený projekt, v rámci ktorého sa zhromažďujú údaje o polohách lodí získavaných z tzv. Automatického informačného systému (Automatic Information System, AIS).

Systém AIS sa používa na lodiach na identifikáciu a lokalizáciu plavidiel elektronickou výmenou údajov s inými blízkymi loďami, základňovými stanicami AIS a satelitmi. Polohy jednotlivých sledovaných lodí sa zobrazujú na obrazovke počítača ako štylizované šípky priamo v Google mapách. Pri každej lodi sa po kliknutí na šípku zobrazí aj jej popis a fotografia. Systém AIS funguje od roku 2007 a vznikol za účelom zabezpečenia bezpečnej prevádzky lodí. V súčasnosti sú niektoré údaje z tohto systému voľne dostupné širokej verejnosti.

Lamanšský prieliv je oblasť s veľmi hustou lodnou dopravou. Je to nebezpečné miesto pre plavbu aj v dôsledku veľkého počtu obrovských kontajnerových lodí, ktoré privážajú tovar do prístavov v západnej Európe, sken je z webovej stránky shiptracker.live.Lamanšský prieliv je oblasť s veľmi hustou lodnou dopravou. Je to nebezpečné miesto pre plavbu aj v dôsledku veľkého počtu obrovských kontajnerových lodí, ktoré privážajú tovar do prístavov v západnej Európe, sken je z webovej stránky shiptracker.live.

Vlaky ako na dlani 

Na internetovej stránke Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) www.zsr.sk v informačnom okne o vlakoch možno nájsť údaje o pohybe vlakov. Schematická interaktívna mapa dopravnej siete slovenských železníc poskytuje informácie o vlakoch, ich aktuálnej polohe a prevádzkovom stave. Využíva údaje z Prevádzkového informačného systému, ktorý je centrálnym zdrojom všetkých informácií o vlakoch a ich pohybe v rámci železničnej infraštruktúry. Dopravná sieť je vytvorená dopravnými bodmi – stanicami a dopravnými úsekmi, ktoré ich spájajú. V tejto dopravnej sieti sa zobrazuje aktuálna poloha vlakov v jednotlivých dopravných bodoch – staniciach, označená farebným bodom so šípkou orientovanou v smere jazdy vlaku.

 

Autori: RM, VJ, redakcia Quark

Foto:

Kompletná trasa charterového letu spoločnosti Travel Service, B737-800, KSC – BOJ, z Košíc do Burgasu, 15. 7. 2018, sken je z webovej stránky flightradar24.com

Lamanšský prieliv je oblasť s veľmi hustou lodnou dopravou. Je to nebezpečné miesto pre plavbu aj v dôsledku veľkého počtu obrovských kontajnerových lodí, ktoré privážajú tovar do prístavov v západnej Európe, sken je z webovej stránky shiptracker.live.

Uverejnila: VČ

 

Viac o o sledovaní lietadiel, lodí a vlakov v priamom prenose, ako aj o iných zaujímavých témach, sa dočítate v časopise Quark (číslo 09/2018), ktorý nájdete v novinových stánkoch alebo si ho môžete predplatiť v elektronickej alebo papierovej verzii na www.quark.sk.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky