Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Slovenskí vedci vyvinuli nový efektívny spôsob výroby supravodiča

VEDA NA DOSAH

Patent nájde využitie pri konštrukcii točivých elektrických strojov či výrobe zariadení na magnetický transport liečiv.

Desať kusov hromadne narastených perfektných masívnych monokryštalických supravodičov na báze Gd-Ba-Cu-O-Ag s prídavkom nanokryštalického BaCeO3. Zdroj: Monika Radušovská

Desať kusov hromadne narastených perfektných masívnych monokryštalických supravodičov na báze Gd-Ba-Cu-O-Ag s prídavkom nanokryštalického BaCeO3. Zdroj: Monika Radušovská

Vedeckému tímu z Ústavu experimentálnej fyziky SAV, v. v. i. (ÚEF SAV, v. v. i.), v Košiciach sa podarilo vytvoriť nový inovatívny spôsob výroby masívneho monokryštalického GdBCOAg supravodiča. Tieto druhy supravodičov sa používajú v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky ako supravodivé permanentné magnety. Využitie nájde napríklad pri konštrukcii točivých elektrických strojov, ložísk bez trenia, levitačných transportných zariadení alebo pri výrobe zariadení na magnetický transport liečiv.

Nová metóda slovenských vedcov okrem viacerých technických výhod znižuje náklady na výrobu a zvyšuje výťažnosť produkcie. Slovenská akadémia vied v tejto chvíli hľadá priemyselných partnerov pre udelenie licencuie a predaj daného riešenia.

Výroba monokryštalického GdBCOAg supravodiča je založená na raste kryštálu z natavenej chemickej zmesi. „Aktuálne sa pri výrobe takýchto supravodičov používa cér v podobe oxidu ceričitého, avšak výsledkom tohto procesu je prebytok oxidu meďnatého, ktorý bráni tomu, aby kryštál dostatočne narástol. Zostatková tavenina následne tuhne po obvode kryštálu a keďže má rozdielnu tepelnú rozťažnosť ako masívny kryštál, môže to viesť k vzniku neželaných trhlín v kryštáli,“ vysvetľuje vedúci oddelenia materiálovej fyziky na ÚEF SAV, v. v. i., a spoluautor patentu doktor Pavel Diko.

Významnú rolu zohráva oxid bárnato ceričitý

Slovenskí vedci skúmali, akým spôsobom možno znížiť množstvo stuhnutej taveniny, a zistili, že významnú úlohu v tomto procese zohráva oxid bárnato ceričitý.

„Pridanie konkrétneho množstva spomínanej chemickej zlúčeniny znížilo objemový podiel zvyškovej stuhnutej taveniny v porovnaní s ekvivalentným prídavkom štandardne používaného oxidu ceričitého. Tento rozdiel významne zvyšuje veľkosť výsledného masívneho kryštálu,“ dodáva materiálový fyzik.

Inovatívne riešenie vedcov z košického pracoviska SAV prináša viaceré konkurenčné výhody. Umožňuje plnohodnotné využitie lacnejšieho céru, výsledný monokryštalický supravodič dosahuje väčšie rozmery, znižuje sa objemový podiel zvyškovej stuhnutej taveniny aj dilatačné termické napätia na rozhraní kryštálu a stuhnutej taveniny.

Viac informácií o patente nájdete na stránke Kancelárie pre transfer technológií Úradu SAV.

Zdroj: TS SAV

(af)

 

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky