Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Pozrite sa, ako môže supravodič levitovať

VEDA NA DOSAH

Supravodiče sú materiály, ktoré dokážu pri určitej teplote viesť elektrický prúd. „Môžu sa dokonca aj začať vznášať,“ vysvetľuje vo videu vytvorenom v rámci Týždňa vedy a techniky 2020 vedec Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Supravodivosť vedci objavili na začiatku dvadsiateho storočia. Ide o kvantový jav, pri ktorom materiál kladie nemerateľne malý elektrický odpor pri prechode elektrického prúdu. Zároveň sa však neuvoľňuje žiadne joulové teplo, materiál sa tak stáva diamagnetikom.

Diamagnetické látky sú zložené z atómov, ktorých výsledný magnetický moment je rovný nule. Ak sa takáto látka ocitne vo vonkajšom magnetickom poli, zmení sa v jej atómoch usporiadanie elektrónových obalov, čím vzniknú magnetické dipóly, ktorých magnetické pole pôsobí proti vonkajšiemu magnetickému poľu. V látke tak dochádza k miernemu zoslabeniu vonkajšieho magnetického poľa.

Praktický experiment vysvetľuje v krátkom pokuse fyzik Peter Skyba z Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach.

Vedec schladí tabletku vysokoteplotného supravodiča. Po schladení ju položí nad magnetickú dráhu. Tabletka (supravodič) následne začne nad dráhou levitovať, pretože vytláča magnetické pole. Zdôrazňuje, že práve tento mechanizmus by v budúcnosti mohol byť využitý pri konštrukcii levitujúcich vlakov či automobilov.

 

Peter Skyba pôsobí ako vedúci pracovník Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied v Košiciach. Venuje sa štúdiu supratekutých fáz hélia 3 ako modelového systému pre kozmológiu, astrofyziku a fyziku vysokých energií. Získal ocenenie Vedec roka SR 2019 v kategórii vedec roka.

 

Text: Denisa Koleničová

Video: Matej Pok, CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky