Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Magnetická neviditeľnosť: kvapalný dusík, supravodiče a magnetické pole

VEDA NA DOSAH

Doc. Ing. Fedor Gömöry, DrSc. (1952) je absolventom Elektrotechnickej fakulty SVŠT (1971 – 1976), po ukončení nastúpil na Elektrotechnický ústav SAV do oddelenia supravodičov, kde pracuje dodnes s výnimkou zahraničných pobytov (1 rok Ústav fyziky vysokých energií Setrpuchov, Rusko, 2 roky Pirelli Cables and Systems Miláno, Taliansko). Venuje sa aplikáciám supravodičov v elektrotechnike a energetike. Je vedúcim tímu, ktorý sa úspešne zapája do medzi-národnej spolupráce financovanej rámcovými programami Európskej únie pre podporu výskumu a vývoja. O supravodičoch a elektromagnetizme prednáša na Materiálovotechnologickej fakulte STU v Trnave.

Supravodiče sú materiály, ktorých elektrický odpor pri ochladení na dostatočne nízku teplotu úplne vymizne. Tím okolo docenta Gömöryho skúma možnosti využitia takzvaných vysoko-teplotných supravodičov, na ktorých chladenie stačí kvapalný dusík. Ak kúsok supravodiča ochladíme v blízkosti permanentného magnetu, zachytí sa o jeho magnetické pole a snaží sa v tejto polohe zotrvať. To sa dá napríklad využiť na zhotovenie magnetických ložísk, v ktorých nevznikajú straty trením. Ak ho naopak ochladíme bez poľa a neskôr začneme magnetické pole zvyšovať, vzniknú v ňom elektrické prúdy, ktoré budú takéto magnetické pole vytláčať do okolitého priestoru. Preto sa supravodivé trubky používajú na ochranu citlivých prístrojov pred pôsobením zemského magnetického poľa. Tím okolo docenta Gömöryho ukázal, že ak navyše na povrch trubky navinieme feromagnetický materiál vhodných vlastností a rozmerov, odtienenie vnútorného priestoru nespôsobí zmenu magnetického poľa v okolí. Zhotovili teda akýsi plášť magnetickej neviditeľnosti, ktorého prítomnosť detektory magnetického poľa neregistrujú.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky