Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Detskí lesníci majú promócie

VEDA NA DOSAH

Detskú lesnícku univerzitu navštevovalo od októbra do júna 35 šiestakov.

Skupina detí kráčajúca po veľkom kmeni stromu. Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok Zdroj: iStockphoto.com

Študenti dvanásteho ročníka Detskej lesnej univerzity majú dnes v aule Technickej univerzity vo Zvolene promócie. Detskú lesnícku univerzitu navštevovalo od októbra do júna 35 šiestakov základných škôl zo Zvolena, Sliača, Banskej Bystrice a Starých Hôr.

Študovali aj priamo v teréne

Štúdium mali rozdelené do ôsmich tematických celkov ako „Les to nie sú len stromy“, „Drevo tradičný materiál“, „Z poľovníckej kapsy“, „Lesní architekti“ či „Príbeh lesa od semienka po strom“.
V rámci výuky zároveň spoznávali tajomstvá slovenského lesa aj priamo na Starých Horách, kde spoločne vysadili až 700 mladých stromčekov.

Deti sprevádzali odborníci z Národného lesníckeho centra a štátneho podniku Lesy Slovenskej, ktorí im vysvetlili, aký je les pre život človeka dôležitý a prečo je drevo významná obnoviteľná surovina.

Prevzatiu diplomov predchádzalo zasadnutie Detského mestského zastupiteľstva na Mestskom úrade vo Zvolene, na ktorom absolventi Detskej lesníckej univerzity za asistencie skúsených lesných odborníkov navrhli, ako by mali vyzerať lesy v okolí ich miest a obcí.

Počas slávnostného odovzdania diplomov sa absolventom prihovoria aj dvaja ministri, ktorých rezorty obhospodarujú viac než 90 percent našich lesov.

Chcú v deťoch vzbudiť záujem o les

Lesníci chcú projektom predovšetkým vzbudiť v deťoch záujem o les. „Uvedomujeme si, že počas realizovaných prednášok a exkurzií žiaci nie sú schopní osvojiť si všetky vedomosti, ale našim skutočným cieľom je zapáliť plamienok skutočného záujmu, lásky a úcty k prírodným hodnotám. Chceme dosiahnuť, aby aj mladej generácii záležalo na budúcnosti slovenských lesov, aby si uvedomovali, že aj svojim správaním a rozhodovaním môžu ovplyvňovať osud našich lesov a prostredia, v ktorom žijú,“ povedal generálny riaditeľ Národného lesníckeho centra Peter Balogh.

Projekt Detská lesná univerzita organizuje Národné lesnícke centrum spolu s Vojenskými lesmi a majetkami SR š.p. a štátnym podnikom Lesy Slovenskej republiky v spolupráci s Lesníckou fakultou Technickej univerzity vo Zvolene a mestom Zvolen.

Zdroj: TS NLC

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky