Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Nutraceutiká. Kedy pomáhajú a kedy môžu škodiť?

VEDA NA DOSAH

Prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Palackého, bol dňa 30. 1. 2014 o 17.00 hod. hosťom stretnutia verejnosti s osobnosťou vedy a techniky pri káve, ktoré v rámci popularizácie vedy a techniky pod názvom Veda v CENTRE už tradične organizuje Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky