Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Na UPJŠ v Košiciach pribudne veľkoplošná interaktívna periodická tabuľka

VEDA NA DOSAH

Priblíži zaujímavosti o chemických prvkoch aj výskum Ústavu chemických vied Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach.

Pohľad na veľkoplošnú interaktívnu Mendelejevovu tabuľku v UPJŠ v Košiciach. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Veľkoplošná interaktívna tabuľka periodických prvkov Univerzity P. J. Šafárika bude slúžiť ako vhodná didaktická pomôcka aj pre učiteľov i žiakov stredných a základných škôl. Zdroj: UPJŠ v Košiciach

Študenti Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (PF UPJŠ) môžu prostredníctvom tabuľky získať predstavu o vzhľade, skupenstve, farbe reálnych prvkov, ale i o ich periodicky sa opakujúcich vlastnostiach, ako sú elektronegativita, ionizačná energia, elektrónová afinita a podobne.

O zaujímavostiach spojených s objavom prvkov či vlastnostiach, informujú pripravené videá. Niektoré z prvkov predstavujú aj fotografie ich objaviteľov, respektíve obrázky súvisiace s ich pomenovaním.

Interaktívna Mendelejevova tabuľka prvkov, ktorá obsahuje osemdesiat reálnych chemických prvkov, bude slávnostne predstavená v priestoroch Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach 7. marca 2022. Dimitrij Ivanovič Mendelejev predstavil svoj návrh periodickej tabuľky 6. marca 1869, preto sa aj predstavenie interaktívnej periodickej tabuľky uskutoční len jeden deň po 153. výročí prelomovej udalosti pre rozvoj modernej chémie.

Obsah tabuľky sa bude rozširovať

Podnetom na realizáciu tohto projektu sa stal dlhodobý zámer Ústavu chemických vied (ÚCHV) PF UPJŠ popularizovať chémiu a ukázať ju zaujímavým a „iným“ spôsobom. Inšpiráciou bola obdobná periodická tabuľka prvkov nachádzajúca sa v Univerzite Karlovej v Prahe.

Celý projekt sa však neustále vyvíja a jeho tvorcovia dopĺňajú do systémovej aplikácie informácie a aktuálne výskumné trendy.

Na zaujímavom diele spolupracoval tím pracovníkov ÚCHV (doc. Zuzana Vargová, doc. Mária Ganajová, Dr. Ivana Sotáková, Dr. Jana Šandrejová, Dr. Martin Vavra, Mgr. Veronika Gibová a Mgr. Oleksandr Prystopiuk). Ďalší pracovníci ústavu sa spolupodieľali na príprave oblasti s názvom Prvok vo vede, ktorá prezentuje aktuálne výskumné zámery, riešené v Ústave chemických vied. V jednoducho ovládateľnej aplikácii sú tak sprístupnené vedecké fakty popularizačným spôsobom.

Pri zrode tabuľky však stáli aj ďalší, ktorí pracovali na výrobe samotnej tabuľky, stojanov k prvkom či programovaní funkcionality aplikácie (Vladimír Sikorai a Ján Kováč, Ing. Patrik Jacko, PhD., a Ing. Matej Bereš, PhD., Bruno Schreiber). Samozrejme, dielo by nevzniklo bez finančnej a morálnej podpory vedenia ústavu a fakulty.

V zmysle slov samotného Mendelejeva „bez usilovnej pracovitosti niet talentov ani géniov“ jej zamestnanci veria, že táto tabuľka bude slúžiť nielen študentom PF UPJŠ, ale aj všetkým, ktorí sa viac či menej zaujímajú o chémiu.

„Aby naše úsilie neostalo len na pôde fakulty, tabuľka bude slúžiť ako vhodná didaktická pomôcka aj pre učiteľov a žiakov stredných a základných škôl. Tešíme sa, že môžeme tabuľku predstaviť, ukázať zameranie výskumu nášho ústavu, a budovať tak kladný vzťah k chémii,“ uviedla Dr. Jana Šandrejová z ÚCHV PF UPJŠ v Košiciach.

Zdroj: TS UPJŠ v Košiciach
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky