Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Košickí vedci sa podieľali na zaujímavom výskume

VEDA NA DOSAH

Jeho výsledkom sú nové zlúčeniny striebra, ktoré potláčajú rast patogénnych baktérií a rakovinových buniek.

Baktérie E.coli (Escherichia coli). Zdroj: iStockphoto.com

Ilustračný obrázok baktérie E. coli. Zdroj: iStockphoto.com

Dve nové strieborné zlúčeniny s aminokyselinami ako organickými biomolekulami vykazujú výrazné antibakteriálne a protirakovinové účinky. Efekt pripravených látok sa prejaví v potlačení rastu zlých patogénnych baktérií, ako aj chorých rakovinových buniek, zatiaľ čo telu prospešné probiotické baktérie a zdravé bunky prežívajú ďalej bez porušenia.

Pracovná skupina doc. RNDr. Zuzany Vargovej, PhD., na Katedre anorganickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach (UPJŠ) sa zameriava na prípravu a charakterizáciu nových, prevažne strieborných a zinočnatých koordinačných zlúčenín s biologickými účinkami.

V spolupráci nielen s vedcami z ďalších pracovísk UPJŠ, ale aj ďalších univerzít, konkrétne Univerzity Karlovej v Prahe, Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, získala veľmi zaujímavé výsledky. Článok o nich publikoval prestížny vedecký časopis Dalton Transactions.

Z pozoruhodných výsledkov práce Rendošová et al. (2021) môžeme napríklad vybrať to, že pripravený strieborný komplex AgAsp v nízkej koncentrácii zastavuje rast E. coli a S. aureus (ktoré často odolávajú antibiotikám – pozn. red.) bez toho, aby ovplyvnil životaschopnosť študovaných laktobacilov. Zároveň bola protirakovinová aktivita strieborných zlúčenín porovnateľná, ba dokonca pri niektorých typoch rakovinových línií aj vyššia ako aktivita súčasne používaného liečiva cisplatina (chemoterapeutikum – pozn. red.).

Biologický potenciál týchto zlúčenín je vysoký, čo potvrdzujú aj ďalšie štúdie zahrnuté v článku Rendošová et al. (2021) ako štúdium stability týchto zlúčenín, interakčné štúdie s DNA, ale aj štúdie zmien v bunkovom cykle. Použitie týchto strieborných zlúčenín ako potenciálnych liečiv je veľmi perspektívne a aktuálne prebiehajú ich ďalšie testovania.

DOI:10.1039/D0DT03332D

Zdroj: UPJŠ v Košiciach
(GL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky