Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Drevo, naše prírodné bohatstvo

VEDA NA DOSAH

Témou prednášky bolo drevo, ktoré patrí k obnoviteľným prírodným materiálom. Použitím starého stromu vieme vysiať mladý stromček a rovnako vieme využiť potenciál dreva na výrobu rôznych materiálov či chemikálií.

Výrobky bežnej spotreby vyrobené z dreva sú často biodegradovateľné, teda šetrné k životnému prostrediu. Výroba chemikálií z dreva a nie z ropy pomáha tiež zachovať prírodné dedičstvo aj pre ďalšie generácie.

Kto je Andrea Škulcová

Ing. Andrea Škulcová v súčasnosti participuje na vedeckovýskumných projektoch na FCHPT ako doktorandka. Zúčastňuje sa na domácich aj zahraničných konferenciách pre študentov i mladých vedcov a zapája sa do akcií organizovaných pre základné aj stredné školy. Jej výskum je zameraný na hlboko eutektické rozpúšťadlá, ich charakterizáciu a použitie pri spracovaní rastlinnej biomasy.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky