Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Doktorandka Andrea Škulcová skúma prírodné polyméry z rastlín

Marta Bartošovičová

Doktorandka Andrea Škulcová – práca na diplomovke na balkóne školy (2014)

Ing. Andrea Škulcová (1990) sa narodila v Banskej Bystrici. Maturovala na osemročnom športovom gymnáziu. Na vysokú školu nastúpila do Bratislavy, kde tri roky študovala na bakalárskom stupni program Chémia a medicínska chémia na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FCHPT STU). Na inžinierskom stupni vyštudovala program Prírodné a syntetické polyméry. Diplomovú prácu písala na Oddelení dreva, celulózy a papiera a po dvoch rokoch obhájila titul inžinier.

V súčasnosti štvrtý rok participuje ako doktorandka na vedeckovýskumných projektoch na FCHPT STU, zúčastňuje sa domácich i zahraničných konferencií pre študentov a mladých vedcov a zapája sa do akcií organizovaných pre základné a stredné školy. Jej výskum je zameraný na hlboko eutektické rozpúšťadlá, ich charakterizáciu a použitie pri spracovaní rastlinnej biomasy.

M. BARTOŠOVIČOVÁ: Ako ste sa dostali k štúdiu prírodných a syntetických polymérov? Čo Vás motivovalo?

A. ŠKULCOVÁ: Počas štúdia na strednej škole som sa na chémii prvý raz stretla s pojmami ako monomér a polymér a už vtedy sa mi páčila istá pravidelnosť a zákonitosť tvorby týchto zlúčenín a ich názvov. Na bakalárskom stupni štúdia som absolvovala základné predmety, ktoré súviseli s polymérmi. Organická technológia a petrochémia mi ukázala celkové spracovanie ropy až na syntetické polyméry, s ktorými denne prichádzame do kontaktu a často si to neuvedomujeme – fľaše na kozmetiku, na drogériu, na nápoje, obalové materiály, tašky, vrecúška, časti nábytku, vnútra áut, rôzne druhy oblečenia.

Mňa, ako začínajúceho chemika, veľmi zaujímala tá spojitosť a postupnosť celkovej výroby a následnej recyklácie, prípadne odpadu. S prírodnými polymérmi sme sa zaoberali len okrajovo a spájali nám ich najväčšmi s drevom a jeho zložkami. Mám rada prírodu a túto planétu, ale tiež mám rada chémiu. Práve preto som sa neskôr rozhodla pre odbor prírodné a syntetické polyméry so špecializáciou na drevo a papier. Tento študijný smer mi ukázal ako možno využiť prírodné zdroje na výrobu polymérov, ktoré by menej zaťažovali planétu a boli by v prírode rozložiteľné. Bližšie som spoznala výnimočnosť dreva. Motiváciu zdokonaľovať sa ďalej v odbore nachádzam najmä vtedy, keď získam novú vedomosť, ktorá spája chémiu a lásku k prírode.

Andrea Škulcová v laboratóriu organiky v 2. ročníku BC (2010)

M. B.: V súčasnosti ste doktorandkou na FCHPT STU. Aké je zameranie Vášho štúdia a výskumu?  

A. ŠKULCOVÁ: Ako doktorand som niečo medzi študentom, učiteľom a vedeckovýskumným pracovníkom. Prvé dva roky som si plnila študijné povinnosti ako bežný študent a absolvovala som predmety ako Makromolekulová chémia, Fyzika polymérov a Anglický jazyk. Okrem toho sa venujem výskumnej činnosti, ktorá zahŕňa rešerš a prácu v laboratóriu. Tiež sa podieľam na výučbových procesoch pre nižšie ročníky.   

Môj doktorandský výskum je zameraný na hlboko eutektické rozpúšťadlá a ich využitie na úpravu rastlinných surovín. Z chemického hľadiska ide o technológiu spracovania polymérnych materiálov, avšak väčšinou si ľudia pod pojmom polymér predstavujú „plast“. Chemická úprava, ktorú používam, funguje na princípe rôznej rozpustnosti rastlinných zložiek v použitom rozpúšťadle. V budúcnosti by táto metóda mohla byť použitá ako alternatíva k delignifikačným procesom používaných pri príprave buničiny.    

Andrea Škulcová na študentskej konferencii v Bruseli (2015)

M. B.: Môžete nám priblížiť niektoré z projektov, do ktorých sa zapájate?

A. ŠKULCOVÁ: Na oddelení, kde študujem, prebieha v súčasnosti viacero projektov. Najaktívnejšie pracujem na jednom APVV projekte s názvom Frakcionácia lignocelulózových surovín s eutektickými rozpúšťadlami. Tento projekt trvá štyri roky, pracuje na ňom viacero študentov, vedeckých pracovníkov a tiež jedna externá inštitúcia. Zatiaľ pracujeme v laboratórnych podmienkach, ale postupne zväčšujeme spracovávané objemy, pretože sa uvažuje aj o vytvorení tzv. poloprevádzky.

Momentálne máme veľa nápadov a vízií, avšak málo párov rúk. Okrem toho máme ako doktorandi možnosť podať každý rok žiadosť o grant na podporu Mladých výskumníkov. Aktuálne som zodpovedným riešiteľom svojho projektu, ktorý je obsahovo zameraný na tému mojej dizertačnej práce.

M. B.: Čomu by ste sa chceli perspektívne venovať?

A. ŠKULCOVÁ: Mám rada vôňu dreva. Praxovala som vo firme, ktorá spracovávala drevo na drevné kompozity a páčilo sa mi to. Vo svojej práci by som sa cítila dobre, keby som videla spojenie chémie a lásky k prírode. Páči sa mi, keď je práca rôznorodá, pretože ma to viac motivuje a podnecuje. Ak by to mala byť aj kancelárska práca a vedela by som, že pomáham k lepšej ochrane životného prostredia, bola by som šťastná.  

Andrea Škulcová veľkú časť voľného časzu venuje aj svojmu psíkovi

M. B.: Ako relaxujete?

A. ŠKULCOVÁ: S knihou. Od detstva mi hovorili knihomoľ a nejako mi to ostalo. Takmer každý deň mám doma v ruke knihu a čítam aj v dopravných prostriedkoch. Najradšej mám krimi a detektívky od spisovateľov ako Jo Nesbø, Ruth Rendellová, Dick Francis, Lars Kepler, Michael Hjorth a Hans Rosenfeldt alebo Jørn Horst. Tiež rada čítam knihy, ktoré mám z detstva, ako Harry Potter alebo Denníky princeznej, aj keď som ich čítala už viac ako dvadsaťkrát. V lete si ku knihe rada spravím kávu a v zime horúci čaj. Veľkú časť voľného času venujem svojmu psíkovi, ktorého máme z útulku. Má rád dlhé prechádzky a loptičky všetkého druhu.   

M. B.: Ďakujem Vám za rozhovor.

 

Doktorandka Ing. Andrea Škulcová, z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, bude v Bratislavskej vedeckej cukrárni v CVTI SR dňa 17. 10. 2017 o 9.00 hod. prezentovať tému Drevo, naše prírodné bohatstvo. Organizátorom podujatia je Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti pri CVTI SR.

 

Rozhovor pripravila a uverejnila: Marta Bartošovičová, NCP VaT pri CVTI SR

Foto: z archívu Ing. A. Škulcovej

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky