Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Chémia a technológie pre život

VEDA NA DOSAH

Ilustračné foto: sušené ovocie; Pixabay.com /Framania/

Siričitany poznali už v dobe starovekého Grécka, kedy sa na dezinfekciu nádob určených na víno používal oxid siričitý. Tieto látky sa pridávajú do potravín nielen pre svoje antimikrobiálne vlastnosti, ale tiež pre svoju schopnosť účinkovať ako antioxidanty. Pridávanie siričitanov do potravín a nápojov je upravené prísnymi predpismi. Dôležité teda je, aby ich množstvo vo výrobkoch bolo sledované a primerané normám, pretože niektorí jedinci môžu mať v dôsledku ich prítomnosti alergické alebo astmatické reakcie.

Návrhom postupu na stanovenie koncentrácií siričitanov v nápojoch a potravinách metódou prietokovej chronopotenciometrie sa zoberá práca s názvom Využitie chronopotenciometrie na stanovenie siričitanov v potravinách a nápojoch od autorov Bc. Diana Pániková, Ing. Martin Němeček, Ing. František Čacho PhD., Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

Na meranie a optimalizáciu metódy používali elektrochemický prietokový analyzátor EcaFlow GLP 150, ktorý riadil počítač. Pracovná elektróda bola elektróda typu E-T/Au. Roztok siričitanov koncentrácie 1 g/l bol základným roztokom, ktorý riedili na potrebné koncentrácie a optimalizovaným základným elektrolytom bola 0,02 mol/l zriedená kyselina sírová. Po optimalizácii parametrov sa pre určité hodnoty nahromadenia určili metrologické parametre LOD a LOQ. „Postup na stanovenie siričitanov je vhodný, pretože umožňuje stanoviť aj nízke koncentrácie. Metóda je takisto veľmi rýchla s dobrou opakovateľnosťou, ktorá činí RSD = 1,9 %,“ konštatovali v závere autori príspevku.

Príspevok vyšiel v zborníku príspevkov 19. celoslovenskej Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá sa konala v novembri 2017 s názvom Chémia a technológie pre život.

Takéto podujatie sa pripravuje aj tento rok, a konať sa má dňa 7. 11. 2018 v priestoroch Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Ide o 20. ročník. Študentská vedecká konferencia je organizovaná v odbore chémia a chemická a potravinárska technológia. Je to príležitosť pre študentov 1. stupňa (bakalárskeho) a 2. stupňa (inžinierskeho) vysokoškolského štúdia súťažne prezentovať vedecké a odborné práce. Najlepšie práce v jednotlivých sekciách budú odmenené. Na študentskej vedeckej konferencii prebehne v jednotlivých sekciách aj nesúťažná prehliadka prác študentov 3. stupňa (doktorandského) vysokoškolského štúdia.

Garant konferencie: doc. Ing. Monika Bakošová, CSc.

program podujatia

 

Zdroj informácií:  https://www.uiam.sk/svk/

Spracovala: Slávka Cigáňová (Habrmanová), NCP VaT pri CVTI SR

Ilustračné foto: Pixabay.com /Framania/

Uverejnila: VČ

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky