Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Českí vedci skúmajú históriu používania liečivých rastlín. U susedov má dlhoročnú tradíciu

VEDA NA DOSAH

Odborníci sa tejto téme zatiaľ nevenovali dostatočne. Teraz dôkladne analyzujú historické zdroje.

Českí vedci v tejto chvíli analyzujú historické zdroje súvisiace so zberom, pestovaním a spracovaním liečivých rastlín. Zdroj: Ústav zeleninárstva a kvetinárstva ZF MENDELU

Českí vedci v tejto chvíli analyzujú historické zdroje súvisiace so zberom, s pestovaním a so spracovaním liečivých rastlín. Zdroj: Ústav zeleninárstva a kvetinárstva ZF MENDELU

Vedci zo Záhradníckej fakulty Mendelovej univerzity v Brne sa zamerali na históriu zberu, pestovania a spracovania liečivých a koreninových rastlín v českých krajinách. Napriek tomu, že táto téma má v Českej republike bohatú históriu a je bezpochyby súčasťou národného a kultúrneho dedičstva našich severozápadných susedov, nikto sa jej zatiaľ nevenoval do hĺbky.

Českí vedci v tejto chvíli analyzujú historické zdroje súvisiace so zberom, s pestovaním a so spracovaním liečivých rastlín, aby ich následne porovnali s novými zisteniami.

Problematika liečivých rastlín je čiastočne zachovaná v archívoch múzeí, knižníc, vzdelávacích inštitúcií, v odbornej literatúre, miestnych kronikách a beletrii a zostáva aj v spomienkach žijúcich svedkov.

Tradičné poznatky sa však postupne vytrácajú. „Liečivé rastliny a koreniny, znalosť ich vlastností a účinkov, využitie v ľudovom liečiteľstve, ich zber, pestovanie a spracovanie predstavujú neoddeliteľnú súčasť kultúrneho dedičstva českého národa a rôznych regiónov. Tradícia ľudových liečiteľov má v Českej republike bohatú históriu, ale odborné etnobotanické, vedecké a historické spracovanie tejto témy ešte nebolo uspokojivo zrealizované,“ konštatovala Jarmila Neugebauerová z Ústavu zeleninárstva a kvetinárstva ZF MENDELU.

Zhromažďovali dokumenty o rastlinách a ich použití

V prvom roku výskumu sa vedci zamerali na vyhľadávanie v archívoch, múzeách a knižniciach s cieľom zhromaždiť dokumenty o liečivých rastlinách a ich použití. Hlavným záujmom vedeckého tímu boli herbáre. Jedna z mnohých ciest viedla napríklad do archívu rádu milosrdných bratov v Brne.

„Zbierky rádu obsahujú tri rôzne herbáre Joachima Ramschissla, Norberta Boccia a Menandra Fekéteho. Najznámejšie je jedinečné trojzväzkové dielo Norberta Boccia, ktoré slúžilo hlavne na vyučovanie a obsahuje viac ako tisícdvesto lisovaných rastlín. Identifikácia týchto druhov a aktualizácia abecedného indexu je predmetom súčasného výskumu,“ vysvetlil vedec.

Druhou oblasťou výskumu bolo riešenie problematiky konzervácie rastlinného materiálu na expozičné účely. Počas vegetačného obdobia vedci odobrali vzorky liečivých rastlín a vyskúšali rôzne metódy sušenia a prípravy rastlinného materiálu.

Používajú ich od prvého osídľovania Česka

„V porovnaní s minulosťou sa význam liečivých rastlín do značnej miery presunul do iných odvetví – farmácie, potravinárstva či kozmetiky. Rastliny sú v súčasnosti spracovávané a používajú sa v oveľa menšej miere priamo a vo svojej celistvej podobe,“ načrtla Neugebauerová.

Liečivé rastliny sa ako potraviny a lieky začali na území dnešného Česka používať pri jeho prvom osídľovaní. Pestovanie liečivých rastlín sa v tejto lokalite datuje do 10. storočia. S príchodom mníšskych rádov boli založené kláštory a s nimi záhrady s pestovanými užitočnými a liečivými rastlinami.

Veľký rozmach kultivácie bol zaznamenaný v polovici 19. storočia. „Dlhodobý zber a pestovanie vybraných druhov v určitých oblastiach postupne prehlbuje vzťah medzi človekom a rastlinami. Zámernými pestovateľskými aktivitami sa zvýraznili požadované vlastnosti, ktoré postupne vytvorili širokú škálu krajových odrôd a zvýšili diverzitu naprieč regiónmi,“ uviedla vedkyňa.

Výstavy a publikácie

Odborníci ukončili prvý rok päťročného projektu. Záhradnícka fakulta MENDELU spolupracuje s Výskumným ústavom plodín v Olomouci a Národným poľnohospodárskym múzeom v Prahe. Informácie získané štúdiom historických prameňov budú sprístupnené formou výstav a v tematických publikáciách.

Zdroj: TS Mendelu

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky