Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Caspar Bauhin, jeden z otcov botaniky, opísal pred štyristo rokmi 6-tisíc rastlín

Andrea Fedorovičová

Venoval sa aj medicíne. Vo svojej práci zaoberajúcej sa anatómiou ako prvý opísal prechod medzi tenkým a hrubým črevom.

Caspar Bauhin. Zdroj: bz Basel

Caspar Bauhin. Zdroj: bz Basel

Caspar Bauhin (*17. január 1560 Bazilej, Švajčiarsko – †5. december 1624 Bazilej, Švajčiarsko) bol švajčiarsky botanik a lekár. Autorskú skratku má C. Bauhin.
Spolu so svojím starším bratom Jeanom Bauhinom boli poprednými botanikmi svojej doby.

Caspar študoval medicínu na univerzitách v Bazileji u Felixa Plattera, v Padove u lekára Girolama Mercurialeho, v Montpellieri a v Paríži a botaniku na univerzite v Tübingene, kde vtedy pôsobil aj lekár Leonhart Fuchs.

Po návrate do Bazileja dával súkromné hodiny z gréčtiny, botaniky a anatómie. V roku 1589 sa stal docentom a neskôr profesorom botaniky a anatómie na Univerzite v Bazileji, kde založil aj botanickú záhradu. Neskôr pôsobil ako rektor univerzity.

Jedným z otcov botaniky

Caspar Bauhin patril podľa Linného spolu s botanikmi, ako sú Otto Brunfels, Hieronymus Bock a Leonhart Fuchs, medzi otcov botaniky.

V diele Prodromos theatri botanici z roku 1620 klasifikuje 600 nových, predtým neidentifikovaných rastlín usporiadaných do dvanástich kníh so 138 ilustráciami.

Knihu zostavil z vlastných herbárových vzoriek i z tých, ktoré mu priebežne posielali jeho korešpondenti. K opisom jednotlivých rastlín pridával aj informáciu o tom, kde rastlina vyrástla, kedy vykvitla a kto mu ju poslal.

Prodromoc theatri botanici. Zdroj: Edward Worth Library

Ukážka z Prodromos theatri botanici. Zdroj: Edward Worth Library

Svoj život zavŕšil dielom Pinax theatri botanici z roku 1623, v ktorom opísal až 6-tisíc rastlín. Publikácia je rozdelená do 12 kníh, počnúc trávami a končiac stromami, ktoré zatriedil podobným spôsobom ako neskôr Linné pri svojej binomickej nomenklatúre. Začlenil ich podľa príbuznosti medzi stromy, kry a byliny, pričom rozlišoval medzi rodom a druhom a opísal i viaceré vlastnosti konkrétnych rastlín.

Publikácia, ktorá uzrela svetlo sveta presne pred 400 rokmi, je považovaná za míľnik v histórii botaniky.

Pinax theatri botanici. Zdroj: Biblioteca Digital, Wikiwand

Ukážka z Pinax theatri botanici. Zdroj: Biblioteca Digital, Wikiwand

Okrem toho Bauhin pracoval aj na diele Theatrum botanicum, ktoré malo pozostávať z 12 častí. Dokončil však len tri a iba jedna z nich bola publikovaná, a to až po jeho smrti v roku 1658. Spolupracoval aj na vydaní viacerých prác významného talianskeho renesančného lekára a botanika Pietra Andrea Mattioliho.

Zaoberal sa aj anatómiou človeka

Bauhin je tiež autorom početných prác z anatómie človeka s precíznym opisom všetkých častí tela a ich fyziologických a patologických charakteristík. Známou sa napríklad stala jeho publikácia Theatrum anatomicum infinitis locis auctum z roku 1592. Bauhin dokonca ako prvý opísal prechod medzi tenkým a hrubým črevom (Valva ileocaecalis).

Linné nazval na počesť oboch bratov Bauhinovcov rod Bauhinia L. (Fabaceae).

Zdroj: Edward Worth Library, Arborétum Mlyňany, Kniha vědy: Universum, 2015.

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky