Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

VIDEO: Syntetická biológia a boj proti vírusom

VEDA NA DOSAH

V štvrtej epizóde špeciálnej série prednášok cyklu Veda v CENTRE o vírusoch hovorí biomedicínsky inžinier Miroslav Gašpárek o syntetickej biológii. 

Syntetická biológia, ktorá je jednou z najmladších inžinierskych disciplín, sa zaoberá dizajnom a úpravami živých i neživých biologických systémov. V prednáške Miroslav Gašpárek vysvetľuje, aké sú základy, metódy a aplikácie syntetickej biológie a ako nám môže pomôcť lepšie porozumieť vírusom a efektívne proti nim bojovať.

„Spektrum aktivít v rámci syntetickej biológie je veľmi široké, môžeme premýšľať nad proteínmi, nad mRNA, nad DNA vakcínami a podobne. Prvý príklad, ktorý v prednáške spomínam, je inzulín. Vďaka pokroku sa dnes nemusí inzulín izolovať z prasiat. Zobrali sme gén pre inzulín, dali ho do bakteriálnej bunky a tá ho začala vyrábať. Veľa liekov na tomto princípe funguje už dnes a ja verím, že toto je budúcnosť liečebných terapií,“ hovorí v diskusii odborník.

 

Miroslav Gašpárek, M. Eng., vyštudoval biomedicínske inžinierstvo na Imperial College London. Je doktorandom v inžinierskych vedách na Oxforde, kde sa venuje syntetickej biológii a modelovaniu komplexných biologických systémov. Absolvoval výskumné pobyty na Kalifornskom technologickom inštitúte a na Stanforde, kde pracoval na výskume syntetických buniek. Je tiež členom výkonného výboru Európskej spoločnosti pre syntetickú biológiu (EUSynBioS) a bývalým prezidentom oxfordskej synteticko-biologickej spoločnosti.

Nová séria cyklu Veda v CENTRE pozostáva zo 7 online prednášok, ktoré si posvietia na vírusy z rôznych uhlov pohľadu. Séria prednášok z cyklu Veda v CENTRE vznikla vďaka podpore v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre projekt s názvom Podpora národného systému pre popularizáciu výskumu a vývoja (kód ITMS: 313011T136), ktorý je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Podujatie sa konalo bez účasti verejnosti.

(TL)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky