Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Video: Kultúrne dedičstvo a mikroorganizmy – škodcovia alebo pomocníci?

VEDA NA DOSAH

Mikroorganizmy sa nachádzajú kdekoľvek na našej planéte a sú schopné kolonizovať rozmanité prostredia. Medzi nimi sú aj mikroorganizmy, ktoré sú pre nás veľmi nebezpečné. Nazývame ich patogény.

Patogénne mikroorganizmy sú okrem iného prítomné na rôznych objektoch nášho kultúrneho dedičstva, napr. na maľbách, knihách, pergamenoch, kamenných sochách, stavebnom materiáli, dreve, textíliách, fotografiách, syntetických polyméroch a pod. Na týchto predmetoch môžu vytvárať komplexné komunity, zahrňujúc baktérie, plesne, archaea. Uvedené predmety degradujú, tým pádom degradujú aj našu minulosť a históriu. Náš hosť vo svojej práci študuje tieto mikrobiálne komunity pomocou kombinácie metód mikrobiológie, molekulárnej biológie a biodegradačných testov. Snaží sa nájsť vhodné „eco- friendly“ stratégie na ochranu nášho cenného a krehkého kultúrneho vlastníctva.

Kto je Domenico Pangallo

Charakter vedeckej kariéry Dr. Pangalla sa dá sumarizovať ako ochrana našich tradícií pomocou analýz rozmanitých mikrobiologických agensov zodpovedných za kvalitu potravín a deterioráciu kultúrneho dedičstva. Práce Dr. Pangalla sú zamerané na štúdie mikrobiologických aktérov zahrnutých v procesoch „starovekej” fermentácie vyúsťujúcej do potešenia z nezabudnuteľných chutí, ako aj zachovanie a ochrana našich poznatkov i vedomostí (uložených v historických knihách, pergamenoch a dokumentoch), spomienok (zaznamenaných v podobe fotografií a kinematografických filmoch), ale aj krásy (reprezentovanej rozmanitými umeleckými predmetmi). Hlavným prínosom Dr. Pangalla je vytvorenie prvého laboratória na Slovensku, ktorého poslaním je analyzovať mikrobiálne komunity zodpovedné za biodeterioráciu kultúrneho dedičstva.

Čo je Vedecká cukráreň

Vedecká cukráreň je pravidelná séria stretnutí žiakov stredných škôl s osobnosťami slovenskej vedy, výskumu a techniky. Študenti môžu osobne v neformálnej a priateľskej atmosfére stretnúť odborníkov, ktorí vedia hovoriť populárnou formou a jednoduchým spôsobom o vede a výskume.

(OG)

Foto a video: CVTI SR

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky