Preskočiť na obsah Preskočiť na pätu (NCP VaT)
VEDA NA DOSAH – váš zdroj informácií o slovenskej vede

Český výskum: Samice netopiera raniaka hrdzavého si ľahko poradia s mykobakteriálnou infekciou

VEDA NA DOSAH

Poznatky, ktoré vedci v rámci novej štúdie získali, môžu byť kľúčové pre ochranu a manažment ohrozených druhov netopierov.

Netopier hrdzavý s mláďaťom. Foto: J. Pikula

Netopier raniak hrdzavý s mláďaťom. Foto: J. Pikula

Pri gravidných samiciach raniaka hrdzavého sa mení množstvo a druhy netuberkulóznych mykobaktérií, ktoré v prípade iných zvierat majú negatívny dosah na ich mláďatá. Štúdia vedcov z Ústavu biológie stavovcov Akadémie vied Českej republiky (ÚBO AV ČR) a Veterinárnej univerzity Brno (VETUNI) preukázala, že najviac mykobaktérií majú netopierie samice tesne pred pôrodom a ešte viac tie, ktoré čakajú dvojčatá. Ich efektívny imunitný systém si však so zvýšenou záťažou ľahko poradí aj počas gravidity.

Experti sa zamerali na vplyv netuberkulóznych mykobaktérií (NTM) na rozmnožovanie raniakov hrdzavých. Tieto mykobaktérie sa hojne vyskytujú v prirodzených vodných ekosystémoch, v rozvodoch pitnej vody a pôde. Väčšina takmer z dvoch stoviek druhov nie je patogénna, niektoré však zvieratám i ľuďom spôsobujú pľúcne ochorenia, kožné lézie či zápaly uzlín. V prípade brezivých samíc prasiat alebo koní môžu dokonca vyvolať potrat.

„Reprodukčný úspech samíc netopierov je ovplyvnený vonkajšími faktormi, najmä okolitou teplotou a s ňou súvisiacim množstvom potravy. V našej štúdii sme sa však zamerali na vnútorné faktory, kam patrí napríklad množstvo tukových zásob či patogénne zaťaženie daného jedinca,“ povedal Jan Zukal, riaditeľ Ústavu biológie stavovcov AV ČR, ktorý štúdiu viedol. Výskum, na ktorom pracovali aj experti z Veterinárnej univerzity v Brne, bol zverejnený v odbornom časopise Acta Chiropterologica.

Mykobaktérií majú viac, no rýchlo ich zneškodnia

Pri rekonštrukcii budovy polikliniky vo Veľkom Týnci pri Olomouci prevzali veterinári 22 gravidných samíc raniaka hrdzavého, ktorým v pravidelných intervaloch odoberali trus a pomocou moderných PCR metód a priamou kultiváciou zisťovali prítomnosť NTM.

Samice väčšiny druhov netopierov majú každý rok jeden vrh, v rámci ktorého porodia jedno alebo dve mláďatá. V predchádzajúcej štúdii vedci skúmali, čo rozhoduje o tom, či samica privedie ročne na svet mláďatá až dve, alebo iba jedno, a výsledky odhalili, že ich hlavným kritériom sú tukové zásoby. Dá sa dokonca povedať, že počet potomkov dôsledne plánujú.

Samice, ktoré porodili dvojčatá, boli viac zaťažené mykobaktériami než tie, ktoré porodili len jedno mláďa. „Dôvodom je, že porodiť dvojčatá je pre matku energeticky náročnejšie, mláďa môže dosiahnuť až 30 percent váhy matky. To je podobné, ako keby šesťdesiatkilogramová žena porodila osemnásťkilogramové dieťa. Samica preto nemôže investovať toľko do imunity,“ vysvetlila výskumníčka Kateřina Zukalová.

Výnimočný imunitný systém netopierov

Počas celého obdobia vedci zistili významnú negatívnu koreláciu dvoch po sebe nasledujúcich meraní. Len čo sa infekčné zaťaženie samíc zvýšilo, ich imunitný systém sa zapol a s infekciou si rýchlo poradil. „Znamená to, že samice raniaka hrdzavého sú schopné vyrovnať sa s mykobakteriálnym zaťažením i v čase energeticky náročnej gravidity a ani patogénne druhy NTM im nespôsobia zdravotné problémy,“ konštatovala Zukalová.

Poznatky, ktoré vedci v rámci štúdie získali, sú kľúčové pre ochranu a manažment ohrozených druhov netopierov. Zo štúdie vyplýva aj to, že netopiere môžu hrať dôležitú úlohu pri šírení patogénnych NTM v životnom prostredí.

Zdroj: TS AV ČR

(af)

CENTRUM VEDECKO-TECHNICKÝCH INFORMÁCIÍ SR Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky